Vijesti

Objavljeno: 17.12.2013.

Prije devet godina ponovno je povezana jugoistočna Europa s elektroenergetskim sinkronim područjem kontinentalne Europe što je omogućeno investicijama u obnovu i izgradnju hrvatske prijenosne mreže.

Od 10.listopada 2004. godine trajno je u pogonu jedinstveni europski kontinentalni elektroenergetski sustav UCTE-a (Unije za koordinaciju prijenosa električne energije). UCTE i njegovi članovi (operatori prijenosnih sustava), posebno aktivni sudionici u radu UCTE Izvršnog tima za resinkronizaciju, uspješno su realizirali pripremu i samo ponovno povezivanje koje je trajalo 45 minuta, a obavljeno postupnim uključivanjem 5 prekograničnih 400 kV dalekovoda vođenim iz Nacionalnog dispečerskog centra u Zagrebu prema prethodno usuglašenom planu. 

Rekonekcija tzv. 1. i 2. sinkrone zone UCTE imala je za posljedicu pozitivne tehničke i komercijalne učinke, posebno za UCTE članove u jugoistočnom dijelu europskog prijenosnog sustava, gdje je među tehničkim potrebno istaknuti: povećanu sigurnost pogona, poboljšane naponske prilike, povećanu pouzdanost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, povećana stabilnost frekvencije, itd. 

Također, prema očekivanjima, rekonekcija je potakla znatno intenziviranje trgovine električnom energijom, posebice prekogranične, a također je pozitivno djelovala na proces liberalizacije tržišta električne energije u Europi. 

2008. godine UCTE je sa ostale četiri europske udruge europskih operatora prijenosnih sustava pretvoren u jedinstvenu europsku udrugu ENTSO-E (Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju). 

Do razdvajanja jedinstvenog sinkronog područja UCPTE-a (od 2000. godine UCTE) došlo je nakon uništenja ili znatnih razaranja ključnih dijelova prijenosne elektroenergetske mreže u Hrvatskoj (posebice istočnoj Slavoniji) i Bosni i Hercegovini (BiH) tijekom agresije na Republiku Hrvatsku 1991. godine i BiH 1992. godine. Tako su tek potpunom obnovom TS 400/110 kV Ernestinovo s okolnom prijenosnom mrežom, te izgradnjom nove TS 400/220/110 kV Žerjavinec i pripadajućih dalekovoda, kao i obnovom većeg dijela 400 kV mreže u BiH stvorene pretpostavke za UCTE rekonekciju.