Vijesti

Objavljeno: 17.12.2013.

Održavanje dražbi u 2014.g. regulirano je donošenjem Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta

HOPS d.o.o. je 13.11.2013.g. uz mišljenje HROTE d.o.o. i prethodnu suglasnost HERA-e donio Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta. U skladu s time održavanje dražbi u 2014.g. provodi se na slijedeći način: 
HOPS, kao dražbeni ured provodi: 
- Godišnje, mjesečne i dnevne dražbe i unutardnevnu dodjelu hrvatskog dijela ATC-a na granici sa Bosnom i Hercegovinom u skladu s Pravilnikom; 
- Godišnje i mjesečne dražbe na hrvatsko – srpskoj granici u skladu s Prilogom 3. Pravilnika 
EMS, kao dražbeni ured, provodi: 
- Dnevne dražbe i unutardnevnu dodjelu PPK na hrvatsko – srpskoj granici u skladu s Prilogom 4. Pravilnika i Prilogom 5. Pravilnika 
ELES, kao dražbeni ured provodi: 
- Unutardnevnu dodjelu PPK u oba smjera u skladu s Prilogom 2. Pravilnika 
CEE CAO (CAO Central Allocation Office), kao dražbeni ured provodi: 
- Godišnje, mjesečne i dnevne dražbe koordinirano na HR – HU i HR – SI granici u skladu s Prilogom 1. Pravilnika 
Postupak odobravanja Agencije za energetiku Republike Srbije je u tijeku. 
Pravilnik, kao i sve potrebne obavijesti i obrasci u svezi s dodjelom i korištenjem PPK, objavljeni su na internetskim stranicama HOPS-a, kao i sustavu dodjele. Prijave za sudjelovanje u dodjeli PPK koje provodi HOPS zaprimaju se od petka 15. studenoga 2013.g. 
Vrijednosti ATC-a biti će objavljene u sustavu dodjele i to: 
- dana 28. studenog 2013.g. za godišnju dražbu za 2014. g. 
- dana 11. prosinca 2013.g. za mjesečnu dražbu za siječanj 2013.g. 
Godišnja i mjesečna dražba za siječanj 2014.g. održat će se: 
- dana 04. prosinca 2013.g. - godišnja dražba za 2014.g. 
- dana 16. prosinca 2012.g. - mjesečna dražba za siječanj 2014.g. 
Sve potrebne informacije u vezi održavanja koordiniranih dražbi biti će objavljene na internetskoj stranici CAO Central Allocation Office GmbH.