Vijesti

Objavljeno: 13.10.2022.

Svi operatori prijenosnog sustava, članovi Implementacijskog projekta za uspostavu europske platforme za razmjenu energije uravnoteženja iz aktivacije rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom (engl. Manually Activated Reserves Initiative), sa zadovoljstvom objavljuju da je MARI platforma uspješno puštena u rad 5. listopada 2022. godine s operativnim priključenjem prvih 5 operatora prijenosnih sustava.

Početak operativnog rada MARI platforme označava početak spajanja nacionalnih europskih tržišta energije uravnoteženja iz aktivacije rezerve za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom (dalje: mFRR rezerve snage) uvođenjem: standardnih proizvoda za uravnoteženje, jedinstvenih rokova za zaprimanje ponuda, zajedničke europske liste ekonomskog prvenstva i aktivacijsko optimizacijske funkcije, procesa aktivacije ponuda i načina određivanje cijena energije uravnoteženja.

Češki (ČEPS) i njemački  (50Hertz, Amprion, TenneT DE i TransnetBW) operatori prijenosnih sustava operativno su priključeni na MARI platformu, time su nacionalna tržišta energije uravnoteženja u njihovoj nadležnosti spojena u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (Tekst značajan za EGP) (Uredba EB GL). S prvi operativnim priključenjem započele su i prve prekozonske razmjene energije uravnoteženja iz aktivacije mFRR rezerve snage. 

Dodatne informacije vezane uz projekt raspoložive su na internetskoj stranici  MARI projekta.