Vijesti

Objavljeno: 8.2.2013.

U nacionalnom dispečerskom centru NDC, pušten je u pogon CTDS sustav za prognozu zagušenja u prijenosnoj mreži (engl. Common Tool for Data exchange and Security assessments).

U srijedu 06. veljače 2013. Nacionalni dispečerski centar HEP OPS-a aktivno se uključio u korištenje europskog IT sustava za razmjenu podataka i procjenu sigurnosti pogona elektroenergetskog sustava. Namjena ovog sustava, koji predstavlja jezgru TSC inicijative (engl. TSO Security Cooperation) u kojoj je HEP OPS punopravni član, je pružiti računske podloge za odgovarajuće odluke dispečera. Uspostavljen je s ciljem održavanja margina sigurnosti pogona uvjetovanih pojačanim prekograničnim razmjenama električne energije uslijed integracije obnovljivih izvora energije kao i pojačanih volumena prekogranične trgovine električnom energijom. Sustav, svakodnevno, dovodi u vezu prognostičke modele pojedinih operatora sustava u pan-europski model s prognozom opterećenja elemenata mreže uz provođenje analize sigurnosti. Proces završava večernjom telekonferencijom na kojoj dispečeri (12 europskih operatora sustava) razmjenjuju podatke o planiranoj proizvodnji obnovljivih izvora energije, razmatraju moguće probleme u sustavu, te dogovaraju zajedničke protumjere. Sustav će omogućiti operativnom osoblju u centrima vođenja uvid ne samo u trenutno pogonsko stanje svih uključenih elektroenergetskih sustava već i procjenu stanja za više sati unaprijed. Time će operativno osoblje moći na vrijeme poduzeti potrebne aktivnosti kako bi se izbjegla moguća zagušenja u mreži i spriječila neisporuka električne energije krajnjim kupcima. Pri tome će operatori koordinirati svoje aktivnosti i međusobno pomagati jedni drugima. Osnovni cilj TSC-a je jačanje sigurnosti sustava povezane europske mreže i poticanje čvršće suradnje operatora prijenosnih sustava, a što je u skladu s EU preporukama i inicijativama. 
Više pročitajte na portalu http://www.tso-security-cooperation.net