Vijesti

Objavljeno: 23.12.2020.

Smanjenje potražnje za energijom jedna je od pet dimenzija strategije energetske unije u skladu s novim paketom zakonskih propisa Europske unije - Čista energija za sve Europljane.

Na temelju Zakon o energetskoj učinkovitosti i Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća  Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) odlučio se za certifikaciju sustava upravljanja energijom, što je uspješno obavljeno krajem 2017. godine sukladno normi ISO 50001:2011.

U prosincu 2020. godine HOPS je certificirao svoj sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2018, koja je najrašireniji međunarodno prihvaćeni standard za upravljanje energijom, koji je primjenjiv na svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav. 

Procesom certificiranja sustava upravljanja energijom realizirani se pozitivni učinci kao što su smanjenje potrošnje električne i toplinske energije, vode i goriva u automobilima te promidžbeni, komunikacijski i slični efekti. Unaprijeđen je odnos s nadležnim institucijama, podignuta odgovornost i svijest o potrošnji energije i energenata te unaprijeđen poslovni ugled tvrtke u javnosti, što doprinosi ispunjenju temeljnih poslovnih ciljeva HOPS-a. Ovakvim pristupom HOPS kao tvrtka nastoji biti trajno svjestan i odgovoran član okruženja u kojem djeluje te sustavno unaprjeđivati kakvoću života u neposrednom okruženju te na globalnoj razini.