Vijesti

Objavljeno: 10.10.2022.

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) uložiti će 1,6 milijardi kuna do 2026. godine u revitalizaciju, izgradnju, digitalizaciju i modernizaciju hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) je u srpnju 2022. godine objavilo Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže“, namijenjen modernizaciji i digitalizaciji te proširenju elektroenergetskog prijenosnog sustava koji se provodi u okviru investicije Revitalizacija, izgradnja i digitalizacija energetskog sustava i prateće infrastrukture za dekarbonizaciju energetskog sektora unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.054.895.235 kuna, a ukupan iznos bespovratnih sredstava 1.643.764.188 kuna.

HOPS-ov projekt: „Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže”  sadrži 11 cjelina:

1.      Povećanje prijenosne moći DV 220 kV Konjsko - Brinje,

2.      DV 220 kV Senj-Melina - revitalizacija,

3.      TS Konjsko - zamjena i dogradnja mrežnih transformatora 400/220 i 220/110 kV,

4.      TS Velebit - mrežni transformator 400/110 kV, 400 MVA i dogradnja postrojenja,

5.      RP HE Dubrovnik,

6.      Revitalizacija i povećanje prijenosne moći DV 110 kV Ston - Rudine - Komolac,

7.      Izgradnja DV 2x110 kV Bilice - Trogir,

8.      Program zamjene i povećanja prijenosne moći 110 kV vodova za prihvat OIE (faza 1),

9.      Program zamijene podmorskih kabela KB/DV 110 kV kopno - otoci i otoci – otoci (faza I),

10.         HOPS DATA HUB,

11.         Modernizacija sustava za upravljanje imovinom.

Sredstva su dodijeljena izravnom dodjelom, sukladno Zakonu o energiji, jedinom operatoru prijenosnog sustava, time i jedinom prihvatljivom prijavitelju projekta – HOPS-u d.d.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između MINGOR-a kao nadležnog tijela, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), kao provedbenog tijela u okviru NPOO-a, te korisnika HOPS-a, potpisan je 28. rujna 2022. godine. 

Provedbom projekta poduprijet će se elektrifikacija i dekarbonizacija energetskog sektora nadogradnjom i digitalizacijom hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. Investicija će omogućiti kreiranje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, bolju povezanost mreže na osi jug-sjever, te povezivanje šest otoka s kopnenom mrežom kako bi se iskoristio njihov potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. 

Izvor