Vijesti

Objavljeno: 20.12.2022.

U skladu s  Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21) Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (dalje u tekstu: HOPS) kao operator prijenosnog sustava odgovoran je za osiguravanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog elektroenergetskog sustava. U tom kontekstu odgovornost HOPS-a je osiguravanje dostupnosti svih  pomoćnih usluga te organiziranje tržišta uravnoteženja na cijelom području Republike Hrvatske.

Sljedeći korak daljnjeg razvoja i organizacije tržišta uravnoteženja je uspostava nabave usluge uravnoteženja, rezerve snage za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom aktivacijom u negativnom smjeru (mFRR- rezerva snage)  i/ili energije uravnoteženja na tržišnim načelima. 

HOPS ovim putem javno poziva sve zainteresirane korisnike mreže ili agregatore na sudjelovanje u javnom savjetovanju vezano uz prijedlog novih Pravila nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja u negativnom smjeru sve s ciljem razvoja tržišta usluga uravnoteženja. 

HOPS, kada postoji više pružatelja pojedine usluge uravnoteženja, provodi postupak pojedinih proizvoda za uravnoteženje javnim nadmetanjima. Na postojećem nadmetanju, u  skladu s Pravilima nadmetanja za ciljani proizvod, trenutno sudjeluje nekoliko pretkvalificiranih pružatelja usluga uravnoteženja koji s HOPS-om imaju sklopljen Ugovor o pružanju usluga uravnoteženja.

HOPS kontinuirano radi na otvaranju tržišta usluga uravnoteženja te je u tu svrhu izrađen i prijedlog novih Pravila nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja (dalje u tekstu: Pravila). Nova Pravila uz postojeći mFRR+ proizvod (Proizvod 1.) definiraju i novi mFRR- proizvod za uravnoteženje u negativnom smjeru (Proizvod 2.). Ovim proizvodom smanjenjem proizvodnje, odnosno povećanjem potrošnje korisnici mreže ili agregatori mogu pružati usluge uravnoteženja HOPS-u te tako pomoći uravnotežiti sustav uz financijsku nadoknadu u skladu s rezultatima javnih nadmetanja.  

Kako bismo dobili povratnu informaciju od strane potencijalnih pružatelja prijedlog novih Pravila stavljamo u javno savjetovanje u periodu od 20.12.2022. do 20.1.2023. godine. Po pretkvalifikaciji novih pružatelja usluge uravnoteženja mFRR- rezerve snage i energije uravnoteženja HOPS će provoditi javna nadmetanja i za taj proizvod za uravnoteženje. Standardizirani obrazac Ugovora o pružanju usluga uravnoteženja – mFRR objavljen je na internetskim stranicama HOPS-a.   

Molimo Vas da dostavite Vaše pisane prijedloge i komentare na prijedlog Pravila nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja u negativnom smjeru do 20. siječnja 2023. godine ovdje.

Tekst prijedloga novih Pravila nadmetanja za osiguravanje mFRR rezerve snage i/ili energije uravnoteženja dostupan je na sljedećoj poveznici

Što podrazumijeva osiguravanje mFRR- rezerve snage i/ili energije uravnoteženja?

Kada je potražnja za električnom energijom ispod planiranih iznosa, ili kada proizvodnja električne energije premašuje planirane iznose iz ugovornih rasporeda, operator prijenosnog sustava angažira trenutno dostupne usluge uravnoteženja kako bi nadoknadio manjak potrošnje (ili višak proizvodnje) i uravnotežio sustav.

Usluge uravnoteženja mogu pružati korisnici mreže ili agregatori, nezavisni agregatori, energetske zajednice građana i zajednice obnovljive energije koje u svom portfelju imaju jedinice s upravljivom potrošnjom ili proizvodnjom (ili oboje, odnosno skladišta energije) koji mogu u zahtijevanom iznosu i vremenu  od strane operatora prijenosnog sustava smanjiti svoju proizvodnju odnosno povećati svoju potrošnju s ciljem uravnoteženja sustava.

Zašto sudjelovati?

Sklapanjem ugovornog odnosa s HOPS-om za pružanje usluga uravnoteženja – mFRR-, sudjelovanjem na javnim nadmetanjima te po primitku potvrde o odabiru i osiguravanja usluge mFRR korisnik mreže (direktno ili posredstvom agregatora) sudjeluje u mehanizmu uravnoteženja sustava i za to prima financijsku naknadu. 

Tko sve može sudjelovati?

Pružateljem usluge uravnoteženja mogu postati svi korisnici mreže (proizvođači, krajnji kupci, aktivni kupci, kupci s vlastitom proizvodnjom, operatori skladišta energije) ili agregatori, nezavisni agregator, energetska zajednica građana i zajednica obnovljive energije.

Tehničke jedinice kojima korisnici mreže direktno ili posredstvom agregatora pružaju uslugu uravnoteženja mogu biti bilo koji uređaji i postrojenja čijom je proizvodnjom, odnosno potrošnjom moguće upravljati na nalog operatora prijenosnog sustava. Jedinice mogu biti spojene i na prijenosnu i na distribucijsku mrežu, na području Republike Hrvatske. 

Kako će sklapanje ugovornog odnosa za pružanje usluge uravnoteženja utjecati na moje poslovne procese?

Sklapanje ugovornog odnosa za pružanje usluge uravnoteženja utjecat će na Vaše poslovne procese ovisno o tome koliku rezervu snage ste spremni pružiti i po kojim cijenama ste voljni kupiti negativnu energiju uravnoteženja od HOPS-a.

Koliko će se često aktivirati ugovorena usluga? Koliko dugo aktivacija traje? Koliko brzo trebamo reagirati?

Odgovori na ova pitanja definirani su karakteristikama svakog pojedinog proizvoda za uravnoteženje. Upravo po pitanju ovih parametara cilj je proanalizirati raspoložive potencijale na tržištu te prikupiti mišljenja/mogućnosti potencijalnih pružatelja:

  • Da li su karakteristike Vaših tehničkih sustava usklađene s karakteristikama proizvoda?
  • Koliko najviše unaprijed možete planirati svoj rad (i mogućnost osiguravanja rezerve) – mjesec, tjedan, dan ili sat unaprijed?
  • Koliki je minimalni iznos rezerve u MW koji nam možete ponuditi?
  • Ostala pitanja i prijedlozi povezani s objavljenim dokumentom

Kako sudjelovati?

Ukoliko smatrate da ste već sposobni zadovoljiti pretkvalifikacijski postupak, Zahtjev za priznavanjem tehničke sposobnosti PUU za pružanje usluge mFRR dostavljate na adresu:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Kupska 4
10 000 Zagreb