Vijesti

Objavljeno: 18.12.2015.

Nakon gotovo tri godine prekida pogona, međudržavni dalekovod DV 110 kV Imotski-Grude 7. prosinca ove godine pušten je u pokusni rad čime je ponovno povezan elektroenergetski sustav ovog dijela Hrvatske sa pripadajućim elektroenergetskim sustavom Bosne i Hercegovine.

Uspješan završetak radova prigodno je obilježen obilaskom rekonstruiranog dalekovoda od strane Miroslava Mesića, predsjednika Uprave HOPS-a sa suradnicima i nadzornim inženjerima, te predstavnicima izvođača radova Dalekovoda Zagreb.

Radovi na rekonstrukciji dalekovoda vrijedni 10,36 milijuna kuna započeli su tijekom prve polovice 2012.godine. Za izvođača radova temeljem postupka javne nabave odabrana je tvrtka Dalekovod. Predmetna rekonstrukcija obavljena je u četiri etape od čega su se tri etape odnosile na rekonstrukciju dalekovoda, a jedna etapa na uklanjanje dalekovoda. U drugoj i trećoj etapi rekonstrukcije radovi su zaustavljeni uslijed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa s vlasnicima  zemljišta u trasi dalekovoda. Zastoj  radova produljio se neplanirano  sve do  srpnja/kolovoza 2015., kada su, rješavanjem preostalih imovinsko-pravnih odnosa, nastavljeni radovi na rekonstrukciji dalekovoda.

U urbanom dijelu po postojećoj trasi rekonstruirano je 4,4 kilometara  dalekovoda, a na novoj dionici  izvan naseljenog dijela 3,8 kilometara dalekovoda. Pritom  je izgrađeno novih 11 komada cijevnih stupova u urbanom dijelu po postojećoj trasi, a na novoj dionici izvan naseljenog dijela 13 komada čelično-rešetkastih stupova.

Puštanjem u rad pokusni rad dalekovoda 110 kV Imotski-Grude bitno je poboljšana sigurnost napajanja električnom energijom oba grada,  koji su u proteklom razdoblju imali napajanje samo jednim prijenosnim vodom iz svog elektroenergetskog sustava i povremene prekide opskrbe električnom energijom. 

Nakon pokusnog rada dalekovoda  slijedi tehnički pregled i u nastavku uporabna dozvola.