Vijesti

Objavljeno: 1.8.2019.

Temeljem članka 30. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013, 95/2015, 102/2015, 68/2018 i 52/2019) i nakon pribavljenog  odobrenja Hrvatske energetske regulatorne agencije od 12. srpnja 2019. Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS-a) donijela je „Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2019.-2028. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje“ koji je objavljen ovdje(plan i prilozi)