Vijesti

Objavljeno: 29.4.2016.

Temeljem članka 30. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15 i 102/15) i nakon pribavljenog  odobrenja Hrvatske energetske regulatorne agencije od 5. travnja 2016. Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS-a) donijela je „Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže 2016.-2025. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje“ koji je objavljen ovdje.