Vijesti

Objavljeno: 14.7.2023.

Uprava HOPS-a donijela je Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu koja se počinju primjenjivati 1. rujna 2023. godine.

Pravila su donesena u skladu sa člankom 13. Zakona o tržištu električne energije (NN 111/2021), uz prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i ishođenu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Predmetna Pravila možete pronaći na mrežnoj stranici HOPS-a.