Vijesti

Objavljeno: 8.5.2015.

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS d.o.o.) u suradnji sa Europskom mrežom operatora prijenosnih sustava (ENTSO-E) u Cavtatu je od 5. do 7. svibnja 2015. organizirao Regionalni summit članova ENTSO-E sa ključnim dionicima.

Summit je okupio predstavnike vodstva ENTSO-E i desetak operatora prijenosnih sustava (OPS) iz šire regije jugoistočne Europe (od Austrije do Turske), te Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER), Odbora regulatora Energetske zajednice, Tajništva Energetske zajednice i dražbenog ureda jugoistočne Europe (SEE CAO). 


Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a izrazio je zadovoljstvo što je HOPS domaćin regionalnog summita čiji je cilj potaknuti raspravu o nastavku suradnje u smjeru veće integracije energetskog tržišta jugoistočne Europe pri čemu OPS-ovi imaju ključnu ulogu. U tom smislu naglasio je da je posljednjih nekoliko godina HOPS stekao značajno iskustvo u procesu transformacije i promjena unutar tvrtke vezano uz pristupanje Europskoj uniji i provedbe trećeg paketa energetskih zakona, a što većini OPS-ova u državama Energetske zajednice tek slijedi, pa je HOPS spreman biti poveznica u tom procesu.  


ENTSO-E je demokratsko, otvoreno i produktivno udruženje OPS-ova čija je, između ostalih, bitnih odrednica i regionalni pristup specifičnih temama i izazovima svojih članova – istaknuo je Nick Winser, predsjednik ENTSO-E. Svjestan je teškoća s kojima se susreću OPS-ovi članovi ENTSO-E i oni OPS-ovi u regiji koji tek trebaju formalizirati svoj status prema ENTSO-E, udruženje koje je nastalo iz dvojakih razloga – temeljem odredbe Uredbe (EZ) 714/2009, te iz potrebe i za potrebe članova uz obvezni uvjet da se uspješno implementiraju zakonski institucionalni okviri. 


Činjenica da je ENTSO-E jedan od rijetkih subjekata europskog energetskog sektora čije punopravno članstvo obuhvaća i članove iz država članica EU i članove izvan EU (Energetske zajednice, Europskog gospodarskog područja i Švicarske) sa sobom uz niz izazova nosi i brojne prilike, naglasio je Damjan Međimorec, potpredsjednik ENTSO-E. Takvo članstvo bolje odražava karakteristike povezane elektroenergetske mreže kao jedne od bitnih sastavnica nedavno pokrenute inicijative Europske komisije - Energetske unije.