Vijesti

Objavljeno: 11.2.2016.

Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX) i Nord Pool, vodeća europska burza električne energije, jučer su pokrenuli prvo trgovanje električnom energijom dan-unaprijed čime je otvoreno novo veleprodajno tržište u Republici Hrvatskoj organizirano kao središnje mjesto trgovanja električnom energijom.

Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a sa suradnicima je tom prigodom posjetio CROPEX, čestitao djelatnicima na uspješno obavljenim prvim transakcijama i istaknuo da rad burze predstavlja veliki korak u daljem razvoju i  liberalizaciji tržišta električne energije i doprinosi razvoju  gospodarstva u  Republici Hrvatskoj.


Riječ je o povijesnom datumu i događaju  za razvoj tržišta električne energije kazao je Silvio Brkić, direktor CROPEX-a, jer se u Republici Hrvatskoj prvi put veleprodajna cijene električne energije nudi i kupuje na transparentan, liberaliziran i konkurentan način na dobrobit svih tržišnih sudionika u Hrvatskoj. Nakon vrlo uspješnog prvog dana rada burze očekuje se njezin normalan rad, povećanje broja sudionika i volumena trgovanja, a u bliskoj budućnosti uvođenje unutar dnevnog trgovanja i spajanje s  drugim burzama. 


CROPEX  je osnovan u svibnju 2014. godine od strane suvlasnika Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) i Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (HROTE) temeljem Zakona o tržištu električne energije. Članovi burze CROPEX mogu biti domaća i inozemna društva, kako iz EU tako i iz trećih zemalja. Svojim članovima omogućuje kupovinu odnosno prodaju električne energije na razvidan, anoniman i maksimalno siguran način s obzirom da CROPEX preuzima rizik trgovanja kao središnja ugovorna strana između prodavatelja i kupaca električne energije. CROPEX ima status NEMO burze (nominirani operator tržišta energije, engl. Nominated Electricity Market Operator) i time udovoljava EU regulativi.