Vijesti

Objavljeno: 17.12.2013.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje javno nadmetanje za nabavu električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za razdoblju 2014. godinu. Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da dostave ponude u skladu s uvjetima navedenim u Pozivu za nadmetanje. Produkti, vremenski okvir, postupak odabira, kao i sve potrebne informacije dani su u Pozivu za nadmetanjeRok za dostavu ponuda je 22.11.2013. godine.