Vijesti

Objavljeno: 13.7.2015.

Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a i gđa. Ulrike Baumgartner-Gabitzer predsjednica Uprave austrijskog APG-a sa suradnicima, održali su u ponedjeljak 13. srpnja 2015. godine u Beču radni sastanak.

U ime HOPS-a na sastanku su osim predsjednika Uprave, nazočili Damjan Međimorec, predstojnik Ureda Uprave, Boris Markota, direktor Sektora za vođenje EES-a i tržište, dok su u ime austrijskih domaćina uz predsjednicu Uprave sudjelovali članovi Uprave Gerhard Christiner, Thomas Karall te direktori  Manfred Pils i  Tahir Kapetanović.


Nakon uvodnih prezentacija obiju strana o stanju i razvoju prijenosne mreže razmatrano je niz aktualnih pitanja i budućih projekata od zajedničkog interesa.