Vijesti

Objavljeno: 28.3.2024.

HOPS je u prosincu 2023.g.  donio nova Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (12/2023; dalje: PoUEES).
Prijelaznim i završnim odredbama pojedine odredbe PoUEES primjenjuju se s odgodnim učinkom.
U skladu s navedenim izrađen je „Obrazac ugovora o odgovornosti za odstupanje“.

Sva pojašnjenja vezana uz primjenu odredbi PoUEES-a s odgodnim učinkom, kao i izmjene obrasca ugovora o odgovornosti za odstupanje koje proizlaze iz PoUEES-a, a vezane su uz proces obračuna odstupanja, rokove zaprimanja dokumenata, rokove raskida ugovora, dostave novih instrumenata osiguranja plaćanja, praćenja dostatnosti instrumenata osiguranja plaćanja deponiranih u HOPS-u kao i hodogram sklapanja novih ugovora u cilju zadržavanja kontinuiteta statusa tržišnih sudionika biti će pojašnjena na radionici koja će se održati 11. travnja 2024. godine u 10:00 sati, u prostorima HOPS-a, Kupska 4, Zagreb, dvorana 122 te on-line.

Prijave molimo slati na HOPS imbalance do utorka 9.4.2024.

Zbog ograničenja prostora na radionicu je moguće prijaviti maksimalno 2 predstavnika za svakog pojedinog tržišnog sudionika.

Po definiranju broja sudionika pravovremeno ćemo Vas izvijesti planira li HOPS održati jednu ili dvije radionice fizički. Link za on-line prijavu biti će dostavljen svim prijavljenim sudionicima na e-mail adresu koju su prijavili za sudjelovanje.