Vijesti

Objavljeno: 17.12.2013.

Predsjednik Uprave HOPS-a dr.sc. Miroslav Mesić, dipl.ing. i direktor HROTE-a Ivor Županić, dipl.oec. potpisali su Sporazum o poslovnoj suradnji na uspostavi hrvatske burze električne energije

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. su dana 7. studenog 2013. g. sklopili predmetni Sporazum sukladno članku 52. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 22/13) prema kojem su operator tržišta električne energije i operator prijenosnog sustava odgovorni za organiziranje burze električne energije za fizičku trgovinu energije na cijelom području Republike Hrvatske, te povezivanje s drugim burzama. Organiziranje burze u RH doprinijeti će razvoju veleprodajnog tržišta za fizičku isporuku električne energije za dan unaprijed, te uspostaviti preduvjete za povezivanje hrvatske burze s nacionalnim burzama u okruženju, sukladno preporukama Europske unije (EU). Obzirom na uspješno ostvarenje projekta povezivanja burzi sjeverozapadne Europe, namjera je EU da se do 31.prosinca 2014. g. na europskoj razini povežu nacionalne burze el. energije, uključujući i Hrvatsku.