Vijesti

Objavljeno: 12.11.2020.

Autor fotografije Raptor Protection of Slovakia/dravce.sk

Potreba zaštite divljih vrsta ptica od strujnih udara (elektrokucija) i sudara (kolizija) s dalekovodima koji uzrokuju godišnje tisuće smrtnih slučajeva i ozljeda ptica, potaknulo je pokretanje transnacionalnog projekta “LIFE Danube Free Sky” i u Hrvatskoj 1. rujna 2020. godine uz odobreno financiranje iz programa LIFE Europske Unije. 

Transnacionalni projekt predstavlja jedinstveni primjer široke suradnje duž jednog od najvažnijih migracijskih koridora, mjesta zaustavljanja i zimovališta za mnoge vrste ptica u Europi - rijeke Dunav. Ugradnjom preusmjerivača leta ptica na vodiče dalekovoda i izolacijom opasnih stupnih mjesta dalekovoda u Hrvatskoj na 23 posebna područja zaštite i devet važnih područja za ptice, projektom će se spriječiti stradavanje ili ozljeđivanje približno 2000 jedinki ciljnih vrsta (i mnogo više drugih vrsta) od sudara s vodičima dalekovoda ili uslijed strujnog udara, tijekom svake godine.

Na području Hrvatske,  projekt „LIFE Danube Free Sky“ realizirat će tri partnera – Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.) i HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS d.o.o.). Inače, u cjelokupnom projektu sudjeluje 15 partnera iz sedam država kojima protječe Dunav (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka i Srbija).

Arhiva JUPPKR