Vijesti

Objavljeno: 14.11.2014.

U sjedištu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) održan je sastanak sa predstavnicima Elektroprenos-Elektroprijenos BiH i Nezavisnog operatora sistema BiH (NOS BiH) vezano za niz zajedničkih tema i aktivnosti

G. Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a, g. Josip Dolić, generalni direktor Nezavisnog operatora sistema BiH te g. Mato Žarić Matan, generalni direktor Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH pokrenuli su kontakte na najvišoj razini kako bi utvrdili aktualna pitanja vezana za interes i pripremu te realizaciju projekta oko kojih je potreban zajednički dogovor.