Vijesti

Objavljeno: 11.9.2023.

U sklopu Core CCR projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava (Sektor za vođenje EES-a, Služba za planiranje rada sustava) je 06. i 07. rujna 2023.g. bio domaćin dvodnevnog sastanka članova Core CCR projektnog tima za izračun prijenosnih kapaciteta za unutardnevno razdoblje trgovanja Flow-based metodom (FB ID CC PT). Projektni tim sastao se s ciljem pripreme za nadolazeći Go-Live projekta FB ID CC.

Core projekt nastao je slijedeći odluku Agencije za suradnju energetskih regultora ACER o spajanju CEE (Central Eastern Europe) i CWE regije (Central Western Europe) u jedinstvenu regiju CORE za proračun prijenosnih kapaciteta (Odluka 06/2016. od 17. studenog 2016.g.).

Izračun prijenosnih kapaciteta u skladu je sa usvojenom metodologijom FB ID CC prema odluci ACER-a od 21.2.2019.g. (Intraday capacity calculation methodology of the Core capacity calculation region in accordance with Article 20ff. of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management) i njenom prvom izmjenom od 19.4.2022.g. (First amendment of the Intraday Capacity Calculation Methodology of the Core Capacity Calculation Region in accordance with Article 20ff. of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management). U cilju pripreme za nadolazeći Go-Live, projektni tim je održao savjetovanje sa ACER-om i relevantnim predstavnicima NRA (National Regulatory Authority) kako bi razjasnio otvorena pitanja u cilju finalizacije te odobrenja druge i treće izmjene FB ID CC metodologije. U sklopu Core projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava (Sektor za vođenje EES-a, Služba za planiranje rada sustava) je sudjelovao u razvoju usvojene metodologije, te njenoj implementaciji na razini Core CCR.

Core CCR regija sastoji se od granica zona nadmetanja između sljedećih zona nadmetanja država članica EU: Austrije, Belgije, Hrvatske, Češke, Francuske, Njemačke, Mađarske, Luksemburga, Nizozemske, Poljske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije, zbog čega je Core CCR program od velike važnosti za daljnju integraciju europskog tržišta električnog energijom.

U planu je Go-Live Core FB ID CC prve faze proračuna početkom ožujka 2024. godine, a koji je povezan sa slanjem prijenosnih kapaciteta za unutardnevno razdoblje trgovanja tj. ID ATC-ova u 22:00 sata D-1 procesa (IDA2) dok su u tijeku i pripreme za Go-Live druge (IDA1, u 15:00 sati D-1 procesa) i treće (IDA 3, u 10:00 sati D procesa) faze izračuna. Core OPS-ovi provodili su interna testiranja alata i metodologija te unutarnjih (Q4 2021-Q4 2022) i vanjskih (Q4 2022 - nadalje) izračuna unutardnevnog kapaciteta tijekom 2022. i 2023. godine čime je ovaj proces došao u fazu stabilnog provođenja.

U sklopu Core projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava (Sektor za vođenje EES-a) uspješno prati poslovni proces tijekom kojeg Služba za planiranje rada sustava sudjeluje u postupku proračuna prijenosnih kapaciteta, a Služba za vođenje EES-a (dispečeri NDC-a) u validaciji proračunatih prijenosnih kapaciteta za unutardnevno razdoblje trgovanja Flow-based metodom (FB ID CC).

Relevantne informacije mogu se pronaći na Core ID CC stranici JAO web stranice [LINK]. Rezultati vanjskih izračuna prijenosnih kapaciteta za unutardnevno razdoblje trgovanja Flow-based metodom (FB ID CC) dostupni su od 5.12.2022.g. [HOPS vijest: 9.12.2022.] putem JAO web stranice za objavu rezultata [LINK].

HOPS je 06. i 07. rujna 2023.g. bio domaćin dvodnevnog sastanka članova Core CCR projektnog tima za izračun prijenosnih kapaciteta za unutardnevno razdoblje trgovanja Flow-based metodom (FB ID CC PT) kojem su prisustvovali predstavnici 16 OPS-ova europske središnje regije Core CCR. Projektni tim sastao se s ciljem pripreme za nadolazeći Go-Live projekta, te za savjetovanje s ACER-om i NRA-ovima oko izmjena (točnije druge i treće izmjene) metodologije FB ID CC.

Tijekom sastanka članovi FB ID CC PT posjetili su Nacionalni dispečerski centar (NDC) u Zagrebu i demonstracijski kabinet Nikole Tesle u Tehničkom muzeju Nikole Tesle u Zagrebu.