Vijesti

Objavljeno: 4.2.2015.

Višednevni ekstremni vremenski uvjeti početkom veljače prošle godine na području Gorskog kotara i susjednih dijelova Karlovačke županije prouzrokovali su znatne štete na objektima prijenosne mreže u čiju je obnovu tijekom 2014. godine uloženo 21,8 milijuna kuna, dok se u narednom dvogodišnjem periodu na tom području planira uložiti dodatnih 30 milijuna kuna, istaknuo je Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a na konferenciji za medije u Skradu, koju je organizirala Hrvatska elektroprivreda.

„HEP je sanirao posljedice elementarne nepogode, čiji su troškovi sanacije iznosili 62,5 milijuna kuna koju je financirao HEP-ODS vlastitim sredstvima, a u realizaciji su investicijski projekti od 100 milijuna kuna kojima će Gorski kotar u naredne dvije godine dobiti izvanrednu infrastrukturu, što je jedan od preduvjeta za daljnji gospodarski razvoj i poboljšanje uvjeta života stanovništava tog kraja“, rekao je Perica Jukić, predsjednik Uprave HEP-a.

 

Uz prvog čovjeka HEP-a, detaljne planove ulaganja u sanaciju distribucijske mreže te novi investicijski val, izložili su: Saša Dujmić, član Uprave HEP-a zadužen za distribuciju, Željko Šimek, direktor HEP ODS-a te Vitomir Komen, direktor Elektroprimorja Rijeka.

 

Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a u svom je izlaganju dodatno podsjetio kako je u vremenu od 1. do 6. veljače 2014. godine uslijed ledene kiše i snijega iz pogona ispalo 14 visokonaponskih dalekovoda što je ugrozilo hrvatski elektroenergetski sustav. Uspješnim operativnim mjerama dispečera i suradnjom sa susjednim operatorima očuvana je sigurnost pogona elektroenergetskog sustava. Zahvaljujući brzoj intervenciji djelatnika HOPS-a i HEP-Proizvodnje d.o.o, u prvim satima nakon havarije po prvi puta se koristio tzv. otočni rad HE Gojak, kojim je šire područje Ogulina opskrbljeno električnom energijom.

 

U prvom tjednu nakon elementarne nepogode osposobljeno je 7 dalekovoda, čime je bitno povećana sigurnost elektroenergetskog sustava, dok je ostatak sanacije odrađen u nekoliko faza od ožujka do studenog 2014. godine. U sanaciji je obnovljeno oko 20 km dalekovoda te ugrađeno 80 novih stupova čime je prijenosna mreža dovedena u prvobitno stanje ali je također dodatna povećana i njezina sigurnost.

 

HEP i HOPS su Ministarstvu gospodarstva predali elaborat sanacije štete, te se očekuje naknada dijela štete iz fonda solidarnosti Europske Unije.