Vijesti

Objavljeno: 5.3.2013.

Rezultati natječaja za izradu vizualnog identiteta Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS)

U sklopu usklađivanja energetskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije jedna od niza aktivnosti Republike Hrvatske je i restrukturiranje poslovnog sustava HEP Grupe u skladu s odredbama Direktive Europskog parlamenta i Vijeća br. 2009/72/EC, na način da poduzeće za prijenos električne energije, koje danas djeluje u sastavu HEP Grupe pod imenom HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., postane funkcijski neovisno od ostalih članica HEP Grupe, što uključuje i obvezno potpuno razdvajanje vizualnog identiteta od vizualnog identiteta Hrvatske elektroprivrede d.d. i ostalih njenih ovisnih društava. 
Članak 73, stavak 6. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/2013) odredio je preimenovanje tvrtke HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. u Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., skraćeno HOPS. 
Slijedom tih odredbi proveden je natječaj za izradu vizualnog identiteta Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., skraćeno HOPS. Ukupno su zaprimljene 34 ponude koje su sadržavale 50 radova. 
Temeljem ocjene Povjerenstva za ocjenu radova prispjelih na natječaju za izradu vizualnog identiteta Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i suglasnosti direktora HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., objavljeni su rezultati natječaja. 
Pobjednik je tvrtka BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, iz Zagreba, dok su drugo i treće mjesto osvojili NEO STUDIO d.o.o., Republike Austrije 9 i INNOVO DDB d.o.o., Gajeva 36, također iz Zagreba. 
Kao što se može vidjeti iz samog rješenja, rad pobjednika vizualnog identiteta Hrvatskog operatora prijenosnog sustava temelji se na shematskom prikazu trofaznog sustava izmjenične struje. Sadrži boje hrvatske zastave (crvenu, bijelu i plavu), te zelenu koja simbolizira zelenu energiju. Tri sinusoide pomaknute u fazi za trećinu perioda, produljene na lijevo i na desno od središnjeg elementa logotipa, podsjećaju na hrvatski pleter.