Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 2.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Termovizijsko snimanje dalekovoda i trafostanica; grupa 1 - Termovizijsko snimanje i ispitivanje spojnih mjesta na VN vodovima PrP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0047492
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora Grupa 4: Spojni i elektromaterijal
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0046828
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Revitalizacija DV 220 kV Zakučac-Konjsko
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0046835
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Pružanje zaštitarskih usluga, Grupa 3: Pružanje zaštitarskih usluga u objektima HOPS d.o.o., PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2019/S F22-0046613
 • Datum slanja objave u EOJN: 21.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Programski alati za primjenu optimizacijskih algoritama u sustavima za vođenje i nadzor EES-a
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0046177
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Programska podrška za modeliranje tržišta i razvoj elektroenergetskog sustava
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0045518
 • Datum slanja objave u EOJN: 15.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena vodiča i spojno ovjesne opreme na DV Bilice - Velika Glava
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0045385
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada idejnog i glavnog projekta zgrade za smještaj opreme USZMR i pomoćnih postrojenja za potrebe 110 kV postrojenja u TS Vinodol
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0044250
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Nabava i ugradnja ormara +M0 radi poboljšanja mrežne i sigurnosne opreme u TS Melina i TS Pehlin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0044055
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Modifikacija sustava monitoringa ETR i sklopnih aparata 400 kV u TS Melina
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0043918