Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 1.4.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija pomoćnih napajanja 220 V DC i 0,4 kV 50 Hz postrojenja 110 kV u KTE Jertovec
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012778
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Nadogradnja aplikacija i servera za nadzor sekundarnih sustava
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012720
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Isporuka i ugradnja klima uređaja Grupa 3 Nabavka i ugradnja klima uređaja SPLIT SUSTAV za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012651
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada natpisnih pločica za označavanje u TS i DV Grupa 4. Izrada natpisnih pločica u TS PrP ZG
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012608.
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS), grupa 4. Čišćenje trafostanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012636
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Migracija sustava nadzora uređaja za prijenos signala zaštite
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012689
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora, grupa 9 - Nabava izolatora
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012681
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE U TS PAZIN
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012521
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Ispitivanje i sanacija uljnih jama Grupa 4: Ispitivanje i sanacija uljnih jama PrP Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012423
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja, grupa 4. Elektromaterijal za potrebe PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012471