Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 20.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Prilagodba i zamjena mjernih transformatora
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0033506
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Isporuka releja za potrebe HOPS-a, Grupa 2. Isporuka releja za potrebe HOPS-a
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0033414
 • Datum slanja objave u EOJN: 13.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: TS Vrboran- zamjena sustava upravljanja
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0032780
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
 • Predmet nabave: GIS postrojenja 110 kV za TS Terminal, TS Zamošće i TS Cvjetno naselje
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031981
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Isporuka vodiča i zaštitnog užeta; GRUPA 1-Isporuka vodiča i elektromontažnog materijala za DV 110 kV Matulji – Lovran i Lovran – Plomin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031086
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena relejne zaštite transformatora i regulacije napona u TS Obrovac i TS Nerežišća
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031142
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Komunikacijsko povezivanje sekundarnih sustava vođenja EES-a
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0030958
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Zamjena i ugradnja uređaja za prijenos kriterija distantne zaštite s pratećom izvedbenom dokumentacijom
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031062
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opće poslove
 • Predmet nabave: Osobna i terenska vozila za potrebe obavljanja djelatnosti HOPS-a d.o.o.
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 145-358344
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Izrada izvedbenog projekta RHE Velebit – zamjena sekundarne opreme i pomoćna napajanja
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0030207