Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 1.9.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija sustava tehničke zaštite u TS Mraclin, 2. faza
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0032163
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.8.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USLUGA HORTIKULTURNOG UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA Grupa1; Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina i upravne zgrade PrP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0032009
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.8.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite, Grupa 2. Redovito i interventno održavanje sustava tehničke zaštite u objektima PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0031840
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.8.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ISPORUKA POSTROŠNOG MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA GRUPA 1 - SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I TOALETNI PRIBOR ZA POTREBE PRIJENOSNOG PODRUČJA RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0031666
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.8.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: NABAVA I UGRADNJA ORMARA MREŽNE INFRASTRUKTURE U TRAFOSTANICAMA PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0031521
 • Datum slanja objave u EOJN: 21.7.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆIH VODIČA S VISOKOTEMPERATURNIM VODIČIMA NA DV 110KV MATULJI-LOVRAN I DV110KV LOVRAN-PLOMIN
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0027372.
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.7.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju postrojenja 110 kV TS Krasica
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0026731
 • Datum slanja objave u EOJN: 2.7.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: MODIFIKACIJA SICAM PAS SCADA SUSTAVA I MIGRACIJA SCADA PROJEKTA NA NOVU VERZIJU U TS SUŠAK, EVP PLASE I VE VRATARUŠA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0024548
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.6.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija postrojenja 220 kV u TS 220/110/10 kV Mraclin
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0024073
 • Datum slanja objave u EOJN: 29.6.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: TS 110/30 kV RESNIK - revitalizacija sustava nadzora, upravljanja i relejne zaštite
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0024063