Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 6.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Održavanje osobnih motornih vozila u garantnom roku marke Opel, Grupa 2. Održavanje osobnih motornih vozila u garantnom roku marke Opel za potrebe PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0013802
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Održavanje hidrauličnih platformi i dizalica na teretnim vozilima, Grupa 2. Održavanje hidrauličnih platformi i dizalica na teretnim vozilima za potrebe PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0013822
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Sredstva za osiguranje mjesta rada;Grupa 3 Sredstva za osiguranje mjesta rada za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0013810
 • Datum slanja objave u EOJN: 3.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: UGRADNJA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZBOG POTREBE SUSTAVA ZA UTVRĐIVANJE GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRIJENOSNOJ MREŽI
 • Broj objave u EOJN: Objava 2020/S 0F5-0013573
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USKLAĐENJE OMM PREMA TEHNIČKIM PRAVILIMA I PRIPREMA ZA PRELAZAK NA PROCESNU MREŽU U TS 110 20 KV BUZET
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0013215
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS) Grupa 2. Čišćenje prostorija TS PrP Osijek - Zona zapad Grupa 7. Čišćenje prostorija TS PrP Osijek - Zona istok
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012559
 • Datum slanja objave u EOJN: 25.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje Grupa 2. Ispitivanje vatrodojave Grupa 7. Servis i pregled sustava vatrodojave, uključujući zgradu na lokaciji Vukovarska cesta 217
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012438
 • Datum slanja objave u EOJN: 25.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Isporuka i ugradnja klima uređaja Grupa 2. Isporuka i ugradnja klima uređaja PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012488
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Uredjenje obracunskih mjernih mjesta u TS Vukovar
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012321
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: TS Županja - rekonstrukcija sustava napajanja izmjeničnim i istosmjernim naponom
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012155