Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava servisnog vozila s integriranom mobilnom akumulatorskom baterijom
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028779
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REKONSTRUKCIJA PODSUSTAVA ISTOSMJERNOG RAZVODA I NAPAJANJA 220V I 48V U TS 110-10 KV BUTONIGA, TS 110-35-10 KV KATORO, TS 220-35 KV BRINJE I TS 110-35 KV DUBROVA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028843
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Nabava i ugradnja diesel agregata za postrojenja TS Plomin, TS Senj, TS Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028700
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Revitalizacija sekundarne opreme 110 kV postrojenja u TS 110-35-10(20) kV Katoro
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028179
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Ugradnja sustava tehničke zaštite u TS Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028155
 • Datum slanja objave u EOJN: 22.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Sredstva za osiguranje mjesta rada Grupa 8 Sredstva za osiguranje mjesta rada za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0027605
 • Datum slanja objave u EOJN: 17.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: TS Vrboran - rekonstrukcija 10 kV postrojenja
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0026917
 • Datum slanja objave u EOJN: 15.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izgradnja spojnog polja 110 kV u TS 110/35/10 kV Švarča
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0026415
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.6.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: OPREMA I RADOVI ZA REKONSTRUKCIJU AC RAZVODA 0,4 KV I 10 KV POSTROJENJA U TS MELINA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0024002
 • Datum slanja objave u EOJN: 25.6.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REVITALIZACIJA SEKUNDARNE OPREME, POMOĆNIH SUSTAVA I SABIRNIČKIH RASTAVLJAČA U POSTROJENJU 110KV TS CRIKVENICA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0023530