OBAVIJEST - Zamjena podmorskih kabela / Radovi na prijenosnoj mreži

Datum objave: 10.06.2024.

Obavijest o planiranim radovima na području Splita

Zbog potreba Hrvatskih cesta na izgradnji čvora Mravince, u periodu 10.06. u 12:00h do 14.06. u 18:00h planira se isključenje više dalekovoda 110 kV na lokaciji Mravince. Radovi će se izvoditi zbog potrebe demontiranja postojećeg i izgradnje novog stupa dalekovoda izvan trase ceste. Isključenja dalekovoda smanjuju sigurnost napajanja grada Split te su mogući kratkotrajni poremećaji.  HOPS je osigurao sve razumne mjere kojima se umanjuje rizik od nastanka poremećaja, kao i osigurava brza reakcija pogonskog osoblja na poremećaj ako do njega dođe.


Datum objave: 29.04.2024.

Priprema za predstojeću sezonu

Zbog pripreme elektroenergetskog podsustava Istre za predstojeću turističku sezonu planirani su radovi na održavanju DV 220 kV Plomin - Melina dana 02. i 03.05.2024. godine. Poduzete su sve preventivne mjere kako ne bi došlo do ugroze napajanja potrošača.


Datum objave: 22.04.2024.

Dnevni isklop DV 220 kV Plomin - Melina

Planirani radovi vezani uz dnevni isklop DV 220 kV Plomin – Melina,  trajati će od danas 22.04. od 08:00 do 26.04.2024. u 17:00 sati s mogućnošću interventnog uklopa od četiri sata.

Zbog pripreme elektroenergetskog podsustava Istre za predstojeću turističku sezonu planirani su radovi na održavanju glavnih dobavnih pravaca/dalekovoda prema Istri. Predmetni radovi zahtijevaju dnevni isklop 220 kV dalekovoda što može predstavljati određenu ugrozu na sigurnost napajanja kupaca. Poduzete su sve mjere sigurnosti te je angažirano svo raspoloživo pogonsko osoblje za slučaj potrebe. 


Datum objave: 22.04.2024.

Radovi na DV/KB 110 kV Krk - Lošinj

Zbog radova na prihvatu novoga kabela.obavještavamo vas da su planirani radovi na DV/KB 110 kV Krk - Losinj od danas 22.04. svakodnevno do 28.04.2024. godine. 


Datum objave: 18.04.2024.

Isklop dalekovoda DV 220 kV Plomin – Pehlin

Zbog pripreme elektroenergetskog podsustava Istre za predstojeću turističku sezonu planirani su radovi na održavanju glavnih dobavnih pravaca/dalekovoda prema Istri. Predmetni radovi zahtijevaju trajan isklop 220 kV dalekovoda, danas 18.04.2024. od 09:00 neprekidno do 19.04.2024. u 17:00 sati bez mogućnosti interventnog uklopa. Radovi mogu predstavljati određenu ugrozu na sigurnost napajanja kupaca, međutim, poduzete su sve mjere sigurnosti te je angažirano svo raspoloživo pogonsko osoblje za slučaj potrebe.


Datum objave: 15.04.2024.

Isključenje DV 110 kV Krk - Lošinj

Obavještavamo vas da će u periodu od danas 15.04. pa do 21.04.2024. godine svakodnevno biti isključen DV 110 kV Krk – Lošinj zbog radova na vađenju starog kabela te radova na KS Merag i KS Mali Bok. 

HEP ODS će održavati sigurnost napajanja lokalnog stanovništva u tom periodu. U slučaju lošeg vremena radovi će se otkazati.


Datum objave: 08.04.2024.

Isklopi DV 110 kV Krk - Lošinj 

Zbog vađenja starog kabela od danas, 08. do 12. travnja 2024. godine, biti  će svakodnevni isklopi DV 110 kV Krk - Lošinj.
Za vrijeme izvođenja radova napajanje ovog konzumnog područja preuzeti će HEP ODS putem svoje mreže.


Datum objave: 03.04.2024.

Planirani radovi u TS Sinj

U vremenu od 12:00-15:00 sati dana 5. travnja 2024. godine  u trafostanici TS Sinj 110 kV   planirani su radovi na redovitom održavanju sabirnica. Isključenje je dogovoreno sa HEP ODS-om, a susjedni NOS BiH je obavješten. Za vrijeme isključenja HEP ODS će biti u mogućnosti napajati samo dio konzuma/potrošača iz susjednih TS. 


Datum objave: 02.04.2024.

Planirani radovi na 110 kV kabelu Krk - Lošinj

Obavještavmo vas da su 03., 04. i 05. travnja 2024. godine planirani radovi na prihvatu novoga 110 kV kabela Krk – Lošinj. Mješoviti dalekovod 110 kV Krk - Lošinj sastoji se od dvije kabelske dionice (prva je između otoka Krka i Cresa, a druga između otoka Cres i Lošinja). Odrađeni su svi pripremni sastanci i dogovori s HEP ODS-om, kako bi se osigurala redovito napajanje električnom energijom u slučaju tehničkih problema na terenu.


Datum objave: 25.03.2024.

Isključenje DV 110 kV Ston - Rudine - Komolac

Dana 26. ožujka 2024. godine u vremenu od 08h do 18h HOPS planira isključiti DV 110 kV Ston-Rudine-Komolac zbog pripremnih radova na rekonstrukciji dalekovoda financiranih NPOO sredstvima.

U tom vremenskom periodu postoji mogućnost privremenog prekida napajanja potrošača konzumnog područja TS Stari Grad, TS Blato, TS Ston te korisnika mreže VE Rudine i VE Ponikve.


Datum objave: 22.03.2024.

Planirani termini isklopa DV 110 kV Krk - Lošinj

Na DV-u 110 kV Krk – Lošinj zbog radova na prihvatu novog kabela planiraju se isklopi tijekom sutrašnjeg dana, 23. ožujka, te svakodnevni isklopi u vremenu od 25. do 27. ožujka 2024.g.

Trajanje interventnih isklopa je jedan sat.


Datum objave: 20.03.2024.

Napajanje putem ODS-a za vrijeme radova  -  DV 110 kV Krk - Lošinj

Zbog radova na prihvatu novog kabela  Operator distribucijskog sustava  preuzima konzum za današnji i sutrašnji dan, 20. i 21. ožujka 2024.g., na DV-u 110 kV Krk – Lošinj.

Problemi s naponima se ne očekuju.


Datum objave: 04.03.2024.

Isključenje DV 110 kV Stari Grad

DV 110 kV Krk - Lošinj  isljučen je dana 04. ožujka 2024. godine od 05:00 do 18:00 sati zbog radova na prihvatu novog kabela.
Za vrijeme radova konzum TS Lošinja napajati će se iz distribucije putem SN 35 kV veze.


Datum objave: 23.02.2024.

Isključenje DV 110 kV Stari Grad – Blato – nova informacija

Predmetni radovi zakazani za 22.02.2024.g. nisu odrađeni zbog vanjskih izvođača.
Termin novih radova je utorak, 27.02.2024.g. u vremenu od 08 do14h.
Postoji mogućnost privremenih prekida u napajanju električnom energijom.


Datum objave: 23.02.2024.

Obavijest o radovima na zamjeni podmorskog kabela Cres-Lošinj

U periodu od 19. do 21. veljače uspješno je položen podmorski kabel između otoka Krka i Cresa te se brod uputio prema lokaciji Osor na kojoj je predviđeno polaganje posljednje dionice podmorskog kabela u projektnoj aktivnosti zamjene podmorskih kabela kojima se povezuju otoci Krk, Cres i Lošinj te otoci Brač, Hvar i Korčula.

Aktivnost polaganja podmorskog kabela je prema trenutnom vremenskom planu predviđena u nedjelju 25. veljače 2024. Prilikom realizacije same aktivnosti ista će se nastojati izvršiti bez dodatnog podizanja mosta prilikom radova. 


Datum objave: 22.02.2024.

Izvanredno isključenje FV 110 kV Krk – Lošinj

Dodatno izvanredno isključenje DV 110 kV Krk-Lošinj realizirat će se od 7:30 do predvidivo 17 sati te postoji mogućnost privremenih prekida u napajanju električnom energijom.
Molimo stanovništvo za razumijevanje.

U četvrtak 22.02.2024. isključenje TS Stari Grad

Zbog pozicioniranja čeličnog postolja kabelskog završetka i odvodnika prenapona na lokaciji KS Prapatna te isključenja i drugog 110 kV kabela (DV 110 kV Stari Grad –Blato) danas će u vremenu od 09 do 12 sati postojati mogućnost privremenih prekida u napajanju električnom energijom, kako smo najavili u prethodnim obavijestima.
Molimo stanovništvo za razumijevanje.


Datum objave: 09.02.2024.

U ponedjeljak 12.02.2024. isključenje TS Stari Grad na Hvaru

Zbog zamjene visokonaponskih podmorskih kabela na dionici Korčula-Hvar, u ponedjeljak 12. veljače 2024. godine u vremenu od 7 do 17 sati postoji mogućnost privremenih prekida u napajanju električnom energijom, kako smo najavili u prethodnim obavijestima. Molimo stanovništvo za razumijevanje.Datum objave: 22.01.2024. 

Obavijest o radovima na zamjeni podmorskih kabela Brač – Hvar i Hvar – Korčula

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS) obavještava jedinice lokalne uprave i samouprave, zainteresiranu javnost te sredstva javnog informiranja da s današnjim danom (22. siječnja 2024. godine) počinju radovi na zamjeni 110 kV podmorskih kabela koji povezuju otoke Brač-Hvar i Hvar-Korčula, a čije će aktivnosti polaganja i spajanja novih podmorskih kabela te uklanjanje starih kabela na navedenim dionicama trajati do sredine lipnja 2024. godine.

U prvoj polovini 2024. godine predviđena je zamjena podmorskih kabela 110 kV i pripadajućih kopnenih dionica te revitalizacija kabelskih kućica. Postojeći kabeli s uljnom izolacijom mijenjaju se kabelima ekološki prihvatljivije tehnologije. Prijenosna moć novih podmorskih kabela će biti približno 136 MVA što je značajno povećanje u odnosu na postojeće kabele s prijenosnom moći od približno 70 MVA. Starost postojećih kabela je na razini od 40 godina te se predmetnim projektom dugoročno osigurava sigurnost opskrbe otoka Hvara, Brača i Korčule, omogućava integracija obnovljivih izvora energije, odnosno potiče razvoj otoka i gospodarske aktivnosti na predmetnom području. Krajem veljače 2024. godine počinje i projekt povezivanja sjevernojadranskih otoka Cresa i Lošinja. Implementacijom nove tehnologije kabela smanjit će se ekološka ugroza Jadrana i primijeniti standardi prihvatljivi za okoliš.

S obzirom na potrebnu zahtjevnost radova koji se očekuju u predstojećem navedenom razdoblju te na smanjenu sigurnost opskrbe električnom energijom koja će se pojaviti uslijed otvaranja KB/DV 110 kV kabelske petlje od Stona do Nerežišća uslijed radova na kabelima 110 kV koji povezuju otoke Brač,  Hvar i Korčulu, pokrenute su preventivne aktivnosti povećanja pripravnosti i preventivnog održavanja intenzivno od rujna 2023. godine.

O navedenoj temi provedene su interne analize Mrežnog centra Split (HOPS) te usklađene aktivnosti s HEP-ODS-om (DP Elektrojug, DP Elektrodalmacija) kako bi se od strane lokalne distribucijske mreže osiguralo napajanje i konzum predmetnih otoka.

Putem dostupnih kanala komunikacije, ali i službenih stranica HOPS-a (www.hops.hr) obavještavat ćemo korisnike mreže o pojedinim fazama  radova na rekonstrukciji otočke mreže budući da isti mogu izazvati neplanirana isključenja i potencijalne redukcije konzuma. HOPS je informaciju o početku radova uputio na adrese svih načelnika i gradonačelnika navedenih otoka.

Informacije o projektu

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. je tijekom 2020. godine započeo s projektom „Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), u ukupnoj vrijednosti od 218,1 milijuna eura.

Projektom je planirano jedanaest (11) aktivnosti na području Republike Hrvatske, od kojih je jedna projektna aktivnosti zamjena podmorskih kabela koji povezuju otoke Krk, Cres, Lošinj, Brač, Hvar i Korčulu. Projekt zamjene podmorskih kabela je ujedno uvršten na listu strateških projekata Republike Hrvatske.

Tijekom 2022. godine završena je prva faza projektne aktivnosti u kojoj su uspješno zamijenjeni kabeli kopno-Brač i kopno-Krk. Drugom fazom projektne aktivnosti, čiji se završetak očekuje planiranom do kraja lipnja 2024. godine, zamijenit će se postojeći podmorski kabeli Brač-Hvar i Hvar-Korčula te Krk-Cres i Cres-Lošinj. Vrijednost druge faze projektne aktivnosti je 37,5 milijuna eura. Postojeći podmorski kabeli položeni su prije više od 35 godina te bi bez zamjene kabela sigurnost opskrbe električnom energijom na otocima bila trajno ugrožena. Podmorski kabeli s izolacijom papir/ulje pod tlakom mijenjaju se novim trožilnim kabelom s XLPE izolacijom.