Obavijesti

Objavljeno: 19.3.2015.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dana 10. veljače 2015. godine objavio je poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena i uvjeta za pružanje pomoćnih usluga. Savjetovanje je provedeno u razdoblju od 10. veljače do 24. veljače 2015. godine. Zaprimljena su dva obrasca sa primjedbama te su sa sudionicima u savjetovanju održani sastanci. Primjedbe i informacije o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama dane su u prilogu.