Obavijesti

Objavljeno: 30.1.2018.

Prijedlog Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja HOPS d.o.o. i MAVIR ZRt. i obrazac za primjedbe objavljeni su na internet stranicama HOPS-a dana 6. prosinca 2017.g.. Savjetovanje je provedeno od 06. prosinca do 21. prosinca 2017. godine. Zaprimljen je jedan obrazac s primjedbama. 
Informacije o rezultatima savjetovanja možete pronaći ovdje.