Obavijesti

Objavljeno: 26.4.2018.

Ovo savjetovanje odnosi se na zajednički prijedlog svih OPS-ova za implementacijski okvir za Europsku platformu za razmjenu energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom, u skladu s člankom 21. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (GLEB).

OPS-ovi koji su odgovorni za podnošenje zajedničkog prijedloga za implementacijski okvir za Europsku platformu za razmjenu energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom dužni su posavjetovati se sa sudionicima (energetskim subjektima i zainteresiranom javnošću), kako je definirano u članku 10. GLEB-a. Da bi se ispunio ovaj zahtjev GLEB-a, a što je još važnije, kako bi od sudionika dobili primjedbe o ovoj važnoj karakteristici budućeg europskog tržišta električne energije za uravnoteženje, ENTSO-E i OPS-ovi održavaju ovo javno on-line savjetovanje.

Savjetovanje je pokrenuto 26. travnja 2018. god. na ENTSO-E-ovoj internetskoj stranici (https://consultations.entsoe.eu/markets/afrr_implementation_framework ) i bit će otvoreno do 29. lipnja 2018. u 23:59. Potičemo sve zainteresirane strane i sudionike na tržištu da sudjeluju u ovom savjetovanju, tako da OPS-ovi mogu razmotriti njihove stavove o Europskoj platformi za proces razmjene odstupanja. Isključivo dostatno sudjelovanje u savjetovanju može osigurati uspješan razvoj i implementaciju platforme s ciljem da ona uspješno služiti potrebama svih relevantnih uključenih strana, bilo da je riječ o OPS-ovima, pružateljima usluga uravnoteženja ili drugim zainteresiranim stranama.

U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama, slobodno nam se obratite na: as.afrr@hops.hr