Pomoćne usluge

Pomoćne usluge
Pomoćne usluge su ugovorene pojedinačne usluge, koje korisnik mreže (npr. proizvođač ili krajnji kupac) daje HOPS-u na njegov zahtjev i za čiju dobavu (HOPS plaća ugovorom definiranu cijenu. Pomoćne usluge potrebne su HOPS-u za osiguravanje usluga sustava.

Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga

Održavanje frekvencije
Pomoćna usluga održavanja frekvencije u sustavu provodi se uslugama FCR, aFRR i mFRR. FCR usluga služi isključivo za regulaciju frekvencije i ne plaća se, dok se aFRR i mFRR regulacija koriste za regulaciju frekvencije i snage razmjene i osiguravaju se putem ugovora o pružanju pomoćnih usluga.

Upravljanje naponom i proizvodnjom jalove energije
Svrha ove pomoćne usluge je održati napone u propisanim granicama i što više smanjiti tokove jalove energije u mreži. Održavanje napona i tokova jalove energije u mreži obavlja se regulacijom prijenosnih omjera transformatora, kompenzacijskim uređajima i proizvodnjom jalove energije u elektranama.

Samostalno pokretanje elektrana
Ova pomoćna usluga predstavlja sposobnost proizvodnog postrojenja da samostalno pokrene agregate bez vanjskog napajanja električnom energijom. Ovu pomoćnu uslugu HOPS plaća elektranama koje imaju sposobnost za samostalno pokretanje.

Otočni rad
Otočni rad je pomoćna usluga kojom se osigurava uspostava otočnog rada pojedinih dijelova EES-a u slučaju poremećaja ili provođenje većih poslova održavanja i rekonstrukcija. Svrha te pomoćne usluge je što više smanjiti vrijeme prekida opskrbe kupaca električnom energijom u izvanrednim okolnostima.

Pružanje pomoćnih usluga aFRR i mFRR
Pomoćne usluge aFRR i mFRR sustavu mogu pružati korisnici mreže s kojima je sklopljen ugovor o pružanju pomoćnih usluga. Jedan od preduvjeta za potpisivanje ugovora o pružanju pomoćnih usluga je posjedovanje potvrde o tehničkoj sposobnosti za pružanje određene usluge. Postupak verificiranja korisnika mreže za stjecanje potvrde o tehničkoj sposobnosti opisan je u dijelu Verifikacijski postupak, a temeljne karakteristike prikazane su tablicom:

Usluga Dostupnost Vrijeme odziva Maks. trajanje aktivacije Vrijeme između aktivacija Maks. broj aktivacija Min. snaga OPS/ODS korisnici
aFRR 100% vremena ponude 100% snage unutar 5 minuta Konst. - - 1MW OPS & ODS
mFRR 100% vremena ponude 100% snage unutar 15 minuta Definirano u ugovoru o pružanju pomoćnih usluga Definirano u ugovoru o pružanju pomoćnih usluga Definirano u ugovoru o pružanju pomoćnih usluga 1MW OPS & ODS