Pomoćne usluge

Što su pomoćne usluge?

U skladu s odredbama Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21), usluge sustava su usluge elektroenergetskog sustava nužne za rad prijenosnog i distribucijskog sustava koje obuhvaćaju:

  • vođenja EES-a
  • održavanja frekvencije
  • održavanja napona i ponovne uspostave napajanja.
Usluge sustava osigurava operator prijenosnog ili distribucijskog sustava. Odredbama ZoTEE-a, pomoćne usluge definirane su kao usluge potrebne za rad prijenosnog ili distribucijskog sustava, uključujući usluge uravnoteženja i nefrekvencijske pomoćne usluge, koje ne uključuju upravljanje zagušenjem.