Obavijesti

Objavljeno: 4.9.2015.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja preko kontakt forme, počevši od 04. rujna do najkasnije 18. rujna 2015. godine. 
U naslovu e-mail poruke navedite "HOPS_POUEES_2015", a obrazac imenujte "HOPS_POUEES_2015 NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.