Obavijesti

Objava nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka

Nadmetanje za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2020., 2021. i 2022. godin...

17.4.2019.
Javno savjetovanje o zajedničkom prijedlogu svih OPS-ova za implementacijski okvir za Europsku platformu za proces razmjene odstupanja (engl. Imbalance Netting)

Ovo savjetovanje odnosi se na zajednički prijedlog svih OPS-ova za implementacijski okvir za Europsku platformu za proces razmjene odstupanja, u sklad...

15.1.2019.
Promjena postupka priključenja na prijenosnu mrežu

Temeljem Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/2018) i Pravila o prik...

28.11.2018.
Javno savjetovanje vezano uz prijedlog Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog EES-a, uključujući spojne vodove

HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog EES-a, uključujući spojne vodove, u skladu sa Z...

20.11.2018.