Obavijesti

Javno savjetovanje o Pravilima za eksplicitnu dnevnu dodjelu

HOPS obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja o Pravilima za eksplicitnu dnevnu dodjelu za granice između zona AT-CZ, AT-HU, H...

18.7.2019.
Objava nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka

Nadmetanje za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2020., 2021. i 2022. godin...

13.5.2019.
Objava nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka

Nadmetanje za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a za 2020., 2021. i 2022. godin...

17.4.2019.
Promjena postupka priključenja na prijenosnu mrežu

Temeljem Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/2018) i Pravila o prik...

28.11.2018.
Priprema izrade Desetogodisnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreze 2019. - 2028.

Priprema izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2019. - 2028. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razd...

13.7.2018.
Objava Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Uprava HOPS-a donijela je Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu koja stupaju na snagu 27. travnja 2018. godine.

26.4.2018.
Objava obrasca Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu

HOPS poziva sve zainteresirane tržišne sudionike da pristupe potpisivanju Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu.

14.2.2018.