Obavijesti

Poziv na dostavu planova za priključenje na prijenosnu mrežu

Priprema izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2021. – 2030. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razd...

17.7.2020.
Poziv za sudjelovanje u javnom savjetovanju vezano uz prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga

HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga

4.6.2020.
SIDC (engl. Single Intraday Coupling): Rekordni mjeseci i dobrodošlica novim članovima

Nominirani operatori tržišta električne energije (engl. Nominated Electricity Market Operators - NEMOs) i operatori prijenosnih sustava uključeni u eu...

2.4.2020.