Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 16.10.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Radio link NDC-Žerjavinec
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0037647
 • Datum slanja objave u EOJN: 14.10.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena sekundarne opreme u TS Novalja - usklađenje prema načelima razgraničenja
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0037070
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.10.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Nadogradnja sustava tehničke zaštite u kompleksu poslovne zgrade HOPS d.o.o. PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5/0035486
 • Datum slanja objave u EOJN: 1.10.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija tehničke zaštite u TS Ernestinovo
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0035073
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.9.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: NABAVA KOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA ZA PRIJENOS GOVORA I SIGNALIZACIJA PUTEM VF TEHNOLOGIJE
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0032423
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava servisnog vozila s integriranom mobilnom akumulatorskom baterijom
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028779
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REKONSTRUKCIJA PODSUSTAVA ISTOSMJERNOG RAZVODA I NAPAJANJA 220V I 48V U TS 110-10 KV BUTONIGA, TS 110-35-10 KV KATORO, TS 220-35 KV BRINJE I TS 110-35 KV DUBROVA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028843
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Nabava i ugradnja diesel agregata za postrojenja TS Plomin, TS Senj, TS Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028700
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Revitalizacija sekundarne opreme 110 kV postrojenja u TS 110-35-10(20) kV Katoro
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028179
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Ugradnja sustava tehničke zaštite u TS Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0028155