Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 26.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Usluge čišćenja poslovnih prostora HOPS-a (uključuje i prostore TS) Grupa 2. Čišćenje prostorija TS PrP Osijek - Zona zapad Grupa 7. Čišćenje prostorija TS PrP Osijek - Zona istok
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012559
 • Datum slanja objave u EOJN: 25.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Pregled (servis), ispitivanje vatrodojavnih sustava i stabilnih sustava za gašenje Grupa 2. Ispitivanje vatrodojave Grupa 7. Servis i pregled sustava vatrodojave, uključujući zgradu na lokaciji Vukovarska cesta 217
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012438
 • Datum slanja objave u EOJN: 25.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Isporuka i ugradnja klima uređaja Grupa 2. Isporuka i ugradnja klima uređaja PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012488
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Uredjenje obracunskih mjernih mjesta u TS Vukovar
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012321
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: TS Županja - rekonstrukcija sustava napajanja izmjeničnim i istosmjernim naponom
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0012155
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima, Grupa 2. Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u TS PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0011605
 • Datum slanja objave u EOJN: 17.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Dijagnostičko ispitivanje energetskih transformatora, mjernih transformatora i odvodnika prenapona, grupa 4 - Dijagnostičko ispitivanje mjernih i energetskih transformatora
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0011470
 • Datum slanja objave u EOJN: 12.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena ulja i tvornički popravak energetskog transformatora iz TS Blato
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0010709
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada natpisnih pločica za označavanje u TS i DV, grupa 4. - Natpisne pločice na dalekovodima
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0009995
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora, grupa 4 - Spojni i elektromaterijal
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0009965