Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 8.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog polja 110 kV u TS 110/35/10 kV Švarča
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0019030
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.5.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena relejne zaštite transformatora i regulacije napona u TS Obrovac i TS Nerežišća
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0018598
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Sektor za poslovnu integraciju
 • Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje komutacijske opreme proizvođača Mitel
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0018080