Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 30.6.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SERVIS I ODRŽAVANJE KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA U OBJEKTIMA Grupa 11 - Usluga servisa i popravka klima uređaja u objektima PrP-a Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0024224
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.6.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Revitalizacija sekundarne opreme 110 kV postrojenja u TS Butoniga
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021746
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.5.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA GRUPA 1- ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA ZA PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0021018
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada glavnog i izvedbenog projekta zamjene 220 kV sabirničkog sustava u TS Pehlin
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0017336
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SERVIS VATROGASNIH APARATA, Grupa 1-Godišnji servis vatrogasnih aparata
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0017357
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora, grupa 9 - Nabava izolatora
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012681
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE U TS PAZIN
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012521
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: DEZINFEKCIJA RADNIH PROSTORA U OBJEKTIMA (COVID 19) Grupa 1-Dezinfekcija radnih prostora u objektima PrP-a Rijeka (COVID 19)
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0011754
 • Datum slanja objave u EOJN: 10.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada natpisnih pločica za označavanje u TS i DV, grupa 9 - Natpisne pločice na dalekovodima
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0009789
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka i ugradnja klima uređaja, grupa 4 - Split klima uređaji za trafostanice Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0008350