Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 15.7.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izgradnja spojnog polja 110 kV u TS 110/35/10 kV Švarča
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0026415
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.6.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: OPREMA I RADOVI ZA REKONSTRUKCIJU AC RAZVODA 0,4 KV I 10 KV POSTROJENJA U TS MELINA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0024002
 • Datum slanja objave u EOJN: 25.6.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REVITALIZACIJA SEKUNDARNE OPREME, POMOĆNIH SUSTAVA I SABIRNIČKIH RASTAVLJAČA U POSTROJENJU 110KV TS CRIKVENICA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0023530
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.6.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA U TRAFOSTANICAMA-GRUPA 1; ANITIKOROZIVNA ZAŠTITA VN POSTROJENJA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0022981
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.6.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Uređenje trasa dalekovoda 110 kV,220 kV i 400 kV
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0023004
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.6.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Zamjena sustava upravljanja i nadzora postrojenja 110-35-10 kV TS Šijana
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0022480
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka i ugradnja klima uređaja, grupa 4 - Split klima uređaji za TS PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0020392
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Zamjena sustava daljinskih stanica
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0019319
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Dijagnostičko ispitivanje ETR, MTR i odvodnika prenapona; Grupa 1; dijagnostičko ispitivanje ETR, MTR i odvodnika prenapona za PRP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0018031
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: REVITALIZACIJA SEKUNDARNE OPREME I POMOĆNIH SUSTAVA U POSTROJENJU 110KV TS POREČ
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0018036