Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 18.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima, Grupa 2. Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u TS PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0011605
 • Datum slanja objave u EOJN: 17.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Dijagnostičko ispitivanje energetskih transformatora, mjernih transformatora i odvodnika prenapona, grupa 4 - Dijagnostičko ispitivanje mjernih i energetskih transformatora
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0011470
 • Datum slanja objave u EOJN: 4.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava rezervnih dijelova za VN opremu Grupa 4- Dijelovi za remont prekidača
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0009285.
 • Datum slanja objave u EOJN: 3.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Antikorozivna zaštita u trafostanicama Grupa 4: Antikorozivna zaštita portala u TS Koprivnica
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0009125.
 • Datum slanja objave u EOJN: 3.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava rezervnih dijelova za VN opremu Grupa 9 - Dijelovi za transformatore,
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0009140.
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: TS Pehlin - radovi na uređenju krovišta i fasade komandne zgrade
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0008714
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada WEB aplikacije za pohranu i pregled tehničke dokumentacije u digitalnom obliku
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0008726
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Ugradnja tehničkog sustava zaštite u TS Plomin
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0008239
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA, Grupa 4 - SPLIT KLIMA UREĐAJI ZA TS PrP-a ZAGREB
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0007022
 • Datum slanja objave u EOJN: 14.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Pribor i rezervni dijelovi za računala, grupa 4. Pribor i rezervni dijelovi za računala Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0006717