Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: TS Bilice zamjena uređaja relejne zaštite
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050307
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Nabava rezervnih dijelova za VN opremu, Grupa 3: Nabava rezervnih dijelova za VN opremu za PrP Split
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050197
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada priobalne zaštite kabelske veze110 kV Crikvenica – Krk
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050293
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Zamjena sustava upravljanja i nadzora postrojenja TS Delnice
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050319
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SNIMANJE POSTOJEĆEG STANJA DC RAZVODA 220V, DC RAZVODA 48V I AC RAZVODA U 220 KV POSTROJENJIMA PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050363
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Sanacija rastavljača i zamjena elektromotornih pogona rastavljača 220 kV u TE Rijeka 220 kV
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050001
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Uklanjanje postojećeg 110kV kabela Crikvenica - Krk
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050027
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA PRP RIJEKA 2019-2021 (GRUPA 1,2,4 I 5)
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0049580
 • Datum slanja objave u EOJN: 2.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Termovizijsko snimanje dalekovoda i trafostanica; grupa 1 - Termovizijsko snimanje i ispitivanje spojnih mjesta na VN vodovima PrP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0047492
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.11.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora Grupa 4: Spojni i elektromaterijal
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0046828