Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 8.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Dijagnostičko ispitivanje ETR, MTR i odvodnika prenapona; Grupa 1; dijagnostičko ispitivanje ETR, MTR i odvodnika prenapona za PRP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0018031
 • Datum slanja objave u EOJN: 8.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Radovi na zamjeni VN prekidača u postrojenjima PrP Rijeka
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017981
 • Datum slanja objave u EOJN: 7.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka spojne i ovjesne opreme, izolatorskih lanaca, provodnih izolatora, Grupa 9 - Nabava izolatora
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017889
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja, grupa 4. Elektromaterijal za potrebe PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017736
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija podsustava pomoćnih napajanja 220 V DC u TS Mlinovac i TS Sopot
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017440
 • Datum slanja objave u EOJN: 5.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada glavnog i izvedbenog projekta za zamjenu sklopne opreme 400 kV postrojenja u TS 400_110_30 kV Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017456
 • Datum slanja objave u EOJN: 4.5.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije 110 kV postrojenja TE Sisak
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017399
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena podsustava razvoda i napajanja 48 V DC u TS PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017180
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju postrojenja 110 kV u HE Čakovec
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017195
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Oprema i prateći radovi na rekonstrukciji OMM u TS 110-35 kV Gračac
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017118