Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Oprema i prateći radovi na rekonstrukciji OMM u TS 110-35 kV Gračac
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017118
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA – GRUPA 1-NABAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0017146
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Zamjena prstenova za izjednačavanje potencijala na KB 110 kV Rab-Novalja i Karlobag –Novalja
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0016614
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ODRŽAVANJE HIDRAULIČNIH PLATFORMI I DIZALICA NA TERETNIM VOZILIMA; GRUPA 1 -USLUGE SERVISA I POPRAVKA HIDRAULIČNIH PLATFORMI I DIZALICA
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0016214
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: 400_110_30 KV transformator za TS Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0016277
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Servis i održavanje klimatizacijskih sustava u objektima, grupa 4. Servis i popravak centralnih jedinica klime
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0016288
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Održavanje visokonaponske opreme-Grupa 1;Remont VN prekidača Končar
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0015491
 • Datum slanja objave u EOJN: 3.4.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: UGRADNJA BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZBOG POTREBE SUSTAVA ZA UTVRĐIVANJE GUBITAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE U PRIJENOSNOJ MREŽI
 • Broj objave u EOJN: Objava 2020/S 0F5-0013573
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.3.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USKLAĐENJE OMM PREMA TEHNIČKIM PRAVILIMA I PRIPREMA ZA PRELAZAK NA PROCESNU MREŽU U TS 110 20 KV BUZET
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0013215
 • Datum slanja objave u EOJN: 28.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada WEB aplikacije za pohranu i pregled tehničke dokumentacije u digitalnom obliku
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0008726