Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 28.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada WEB aplikacije za pohranu i pregled tehničke dokumentacije u digitalnom obliku
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0008726
 • Datum slanja objave u EOJN: 18.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA, Grupa 4 - SPLIT KLIMA UREĐAJI ZA TS PrP-a ZAGREB
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0007022
 • Datum slanja objave u EOJN: 14.2.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Pribor i rezervni dijelovi za računala, grupa 4. Pribor i rezervni dijelovi za računala Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0006717
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Oprema za proširenje i modifikaciju sustava napajanja 0,4 kV 50 Hz besprekidno i -48 V DC u NDC Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0051183
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina, grupa 4. Hortikulturno uređenje transformatorskih stanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050995
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: SNIMANJE POSTOJEĆEG STANJA DC RAZVODA 220V, DC RAZVODA 48V I AC RAZVODA U 220 KV POSTROJENJIMA PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050363
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada priobalne zaštite kabelske veze110 kV Crikvenica – Krk
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050293
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Zamjena sustava upravljanja i nadzora postrojenja TS Delnice
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050319
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Sanacija rastavljača i zamjena elektromotornih pogona rastavljača 220 kV u TE Rijeka 220 kV
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050001
 • Datum slanja objave u EOJN: 20.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Uklanjanje postojećeg 110kV kabela Crikvenica - Krk
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050027