Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja

Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, svibanj 2016.g. Sukladno  i Izmjenama i dopunama Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, ožujak 2017.g., za otklanjanje neravnoteže u sustavu HOPS osigurava energiju uravnoteženja i kroz tržišna načela sklapanjem Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja s tržišnim sudionicima koji imaju sklopljen ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE-om, odnosno kroz kupoprodaju električne energije između HOPS-a i tržišnog sudionika.
 
Postupak sklapanja Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja:
  • Tržišni sudionik dostavlja HOPS-u ispunjeni obrazac Zahtjeva za sklapanje Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja. Po zaprimanju zahtjeva HOPS provjerava ispravnost naznačenih podataka i dostavljene priloge. 
  • Prema podacima iz Zahtjeva HOPS popunjava obrazac Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja  i šalje tržišnom sudioniku na potpis. 
  • Pet (5) potpisanih primjerka Ugovora opružanju usluge uravnoteženja tržišni sudionik dostavlja HOPS-u na potpis na adresu: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb 
  • Kod slanja bankarske garancije kao financijskog jamstva potrebno je koristiti propisani Obrazac bankarske garancije.
Sva komunikacija i upiti vrše se putem elektroničke pošte ovdje.

Ugovor o pružanju usluge uravnoteženja provodi se u skladu s Mrežnim pravilima,  Pravilima organiziranja tržišta električne energije, Izmjenama i dopunama Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine broj 48/2016 i 50/2018 ) te u skladu sa Pravilima o korištenju prekograničnih kapaciteta.