Vijesti

HOPS uveo e-Račun

HOPS d.o.o. je postao korisnik FINA-inog servisa e-Račun. Sukladno tome nalazi se u popisu Registra korisnika e-Računa u kojem su evidentirani svi pos...

22.12.2016.
HOPS dobio certifikat ISO 14001:2015

Nakon uspješno provedenog glavnog certifikacijskog audita, koji je provela tvrtka Bureau Veritas Croatia d.o.o., sustav upravljanja zaštitom okoliša u...

21.12.2016.
U organizaciji Europske Komisije, predstavništva Hrvatske i Slovenije održana je konferencija „Plan ulaganja za Europu: mogućnosti za prekogranično ulaganje u energetski sektor“

U ponedjeljak 5. prosinca 2016. u Zagrebu na panelu „Prekogranični projekti u energetici: Slovenija – Hrvatska“, koji se održao u sklopu konferencije ...

5.12.2016.
Završen 12. Simpozij HRO CIGRE o sustavu vođenja EES-a

U organizaciji hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – CIGRE, u Splitu je od 14. do 16. studenog 2016. godine održ...

16.11.2016.
HOPS d.o.o. u suradnji s HROTE-om uvodi xml format ugovornih rasporeda

HOPS d.o.o. i HROTE d.o.o. najavili su postojećim tržišnim sudionicima prelazak na format datoteka ugovornih rasporeda sa postojećeg Excela na standar...

28.10.2016.
HOPS, HEP ODS, ELES i SODO potpisali sporazum o zajedničkoj koordinaciji hrvatskih i slovenskih partnera u međunarodnom projektu SINCRO.GRID

Zajedničkom koordinacijom hrvatskih i slovenskih partnera, operatora prijenosnih sustava HOPS-a i ELES-a, te operatora distribucijskog sustava HEP ODS...

28.10.2016.
Odana počast poginulim hrvatskim braniteljima HEP-a

Davor Tomljanović, predsjednik UHB HEP-a, članovi Uprave HEP-a Saša Dujmić i Tomislav Rosandić te Darko Belić, član Uprave HOPS-a počast su odali pola...

27.10.2016.
Osnovan Centar kompetencija za kibernetičku sigurnost

Vizija Centra kompetencija za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava je stvaranje kibernetički sigurnih upravljačkih sustava koji će omogućiti po...

25.10.2016.
ELES i HOPS obilježili 50 godina veze 220 kV između Slovenije i Hrvatske

Na Ptujskom gradu u Ptuju obilježena je 50 godišnjica puštanja u rad prvog 220 kV dalekovoda između Slovenije i Hrvatske, što je omogućilo dalji razvo...

20.10.2016.
12. godišnjica ponovnog povezivanja prijenosne mreže kontinentalne Europe

Suradnjom brojnih operatora prijenosnih sustava, prije 12 godina, točnije 10.10.2004. godine uspješno je obavljena rekonekcija UCTE 1. i 2. sinkrone z...

10.10.2016.