Javna savjetovanja temeljem EU uredbi

Nije pronađena niti jedna objava.

Javna savjetovanja temeljem EU Uredbi o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje

  • U razdoblju od 12. travnja - 12. svibnja 2017.g., HERA je provela javno savjetovanje vezano za prijedlog kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016.g. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka: https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2017-06.html.
  • U razdoblju od 10. ožujka - 10. travnja 2017.g., HERA je provela javno savjetovanje vezano za prijedlog kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016.g. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca: https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2017-03.html
Tijekom savjetodavnog postupka, HERA nije zaprimila niti jednu primjedbu na prijedloge kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 52. i 53. DCC-a.
  • U razdoblju od 19. listopada - 30. prosinca 2016.g., HERA je provela javno savjetovanje vezano za podnošenje prijedloga kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016.g. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu: https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2016-13.html

  • Tijekom savjetodavnog postupka, HERA nije zaprimila prijedloge kriterija za odobravanje odstupanja u skladu s člancima 62. i 63. RfG-a.