Projekti financirani iz EU Fondova - NPOO

Nacionalni program oporavka i otpornosti 

NPOO.Cl.2.Rl-Il.01.0001 Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže