Obavijesti

Javno savjetovanje o zajedničkom prijedlogu svih OPS-ova za implementacijski okvir za Europsku platformu za razmjenu energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom

Ovo savjetovanje odnosi se na zajednički prijedlog svih OPS-ova za implementacijski okvir za Europsku platformu za razmjenu energije uravnoteženja iz ...

26.4.2018.
Objava Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Uprava HOPS-a donijela je Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu koja stupaju na snagu 27. travnja 2018. godine.

26.4.2018.
Unutardnevna dodjela kapaciteta na HR-HU granici

HOPS i MAVIR najavljuju početak postupka unutardnevne dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta na hrvatsko – mađarskoj granici

20.3.2018.
Javno savjetovanje vezano uz Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja vezanog uz Pravila o priključenju...

15.2.2018.
Objava obrasca Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu

HOPS poziva sve zainteresirane tržišne sudionike da pristupe potpisivanju Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu.

14.2.2018.
Javni poziv za osiguravanje rezerve radne snage tercijarne regulacije upravljivom potrošnjom

HOPS d.o.o. ovim putem javno poziva sve zainteresirane korisnike mreže, krajnje kupce, na sudjelovanje u pilot projektu “Osiguravanje rezerve radne sn...

23.1.2018.