Obavijesti

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave „Rekonstrukcija DV 2x220 kV Pehlin-Plomin“

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, je dana 5. travnja 2017. godine u skladu s člankom 198. stavak 3. Zakona o j...

12.4.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave „Rekonstrukcija DV 2x220 kV Pehlin-Plomin“

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, je dana 5. travnja 2017. godine u skladu s člankom 198. stavak 3. Zakona o j...

5.4.2017.
Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi o uspostavljanju alternativnih postupaka

Operatori prijenosnih sustava CORE regije za proračun prekozonskih prijenosnih kapaciteta izradili su prijedlog uspostavljanja alternativnih postupaka...

27.3.2017.
Izmjene i dopune Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. je dana 17. ožujka 2017. godine donijela Izmjene i dopune Pravila o uravnoteženju elektroenerget...

17.3.2017.
Poziv na sudjelovanje u javnoj raspravi o uređenju dugoročnih prijenosnih prava

Operatori prijenosnih sustava CORE regije za proračun prekozonskih prijenosnih kapaciteta (čiji je član i HOPS) izradili su prijedlog regionalnog uređ...

13.3.2017.
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Pra...

15.2.2017.
Objava obrasca Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja

Sukladno Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, za otklanjanje neravnoteže u sustavu HOPS osigurava energiju uravnoteženja i kroz tržiš...

17.1.2017.
SEE CAO najavio godišnje dražbe za 2017. godinu

SEE CAO (Coordinated Auction Office in South East Europe), dražbeni ured za područje jugoistočne Europe provodi godišnje, mjesečne i dnevne dražbe pre...

21.10.2016.
Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga

Temeljem Zakona o tržištu električne energije uz prethodnu suglasnosti HERA-e, Uprava HOPS-a donijela je Metodologiju za određivanje cijena za pružanj...

3.8.2016.
Javna rasprava o prijedlogu Dražbenih pravila Ureda za provođenje koordiniranih dražbi u jugoistočnoj Europi d.o.o. (SEE CAO) za 2017. godinu

Ured za provođenje koordiniranih dražbi u jugoistočnoj Europi d.o.o. (SEE CAO) na svojim internetskim stranicama objavio je prijedlog Dražbenih pravil...

29.7.2016.