Obavijesti

Priprema izrade Desetogodisnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreze 2019. - 2028.

Priprema izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže 2019. - 2028. s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razd...

13.7.2018.
Javno savjetovanje o zajedničkom prijedlogu svih OPS-ova za implementacijski okvir za Europsku platformu za razmjenu energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom

Ovo savjetovanje odnosi se na zajednički prijedlog svih OPS-ova za implementacijski okvir za Europsku platformu za razmjenu energije uravnoteženja iz ...

26.4.2018.
Objava Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Uprava HOPS-a donijela je Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu koja stupaju na snagu 27. travnja 2018. godine.

26.4.2018.
Unutardnevna dodjela kapaciteta na HR-HU granici

HOPS i MAVIR najavljuju početak postupka unutardnevne dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta na hrvatsko – mađarskoj granici

20.3.2018.
Javno savjetovanje vezano uz Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja vezanog uz Pravila o priključenju...

15.2.2018.
Objava obrasca Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu

HOPS poziva sve zainteresirane tržišne sudionike da pristupe potpisivanju Ugovora o pružanju usluge uravnoteženja za 2018. godinu.

14.2.2018.