Obavijesti

Informacija o rezultatima savjetovanja o Metodologiji za određivanje cijena i uvjeta za pružanje pomoćnih usluga

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dana 10. veljače 2015. godine objavio je poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz Prijedlog ...

19.3.2015.
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz Prijedlog Pravila nestandardnih usluga HOPS-

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Pravila nestandardni...

17.2.2015.
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena i uvjeta za pružanje pomoćnih usluga

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Metodologije za odre...

10.2.2015.
Objava natječaja za imenovanje osobe za praćenje usklađenosti

Nadzorni odbor Društva raspisuje Natječaj za imenovanje osobe za praćenje usklađenosti (Službenik za usklađenost) u trajanju od 04.11. do 12.11.2014. ...

3.11.2014.
Javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom za razdoblje jedne godine

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. na svojim internetskim stranicama objavljuje javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom za razdobl...

11.3.2014.
Otvoreni postupak javne nabave novih terenskih motornih vozila 4x4

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi („NN“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) provodi otvoreni postupak javne naba...

30.1.2014.
Javno nadmetanje za kupoprodaju električne energije za potrebe operatora prijenosnog sustava za 2014. godinu

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje javno nadmetanje za kupoprodaju električne energije za potrebe operatora prijenosnog sustava z...

22.1.2014.
Poziv za dostavu ponuda za funkciju izvršnog direktora SEE CAO

U sklopu transformacije tvrtke „Projektni tim zadužen za uspostavu Ureda za provođenje koordiniranih dražbi u jugoistočnoj Europi d.o.o.“ u „Ured za p...

20.12.2013.