Zaposlenici

Struktura zaposlenih radnika

Zaposleni radnici po stručnoj spremi

Zaposleni radnici po stručnoj spremi


Zaposleni radnici po godinama života


Na dan 3.7.2019.g. u HOPS-u je zaposleno 1.172 radnika.