Obavijesti

Objavljeno: 9.10.2017.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na e-mail adresu kontakt@hops.hr, počevši od 9. listopada do najkasnije 24. listopada 2017. godine.

Obrazloženje donošenja predmetnih pravila možete preuzeti ovdje.

U naslovu e-mail poruke navedite:

  • "HOPS_ID Rules HR-RS_2017", a obrazac imenujte "HOPS_ID Rules_2017 NAZIV.doc",

odnosno

  • "HOPS_Nomination_Rules_HR-RS_2017", a obrazac imenujte "HOPS_Nomination Rules_2017 NAZIV.doc"

U oba dokumenta NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

Dokumenti za preuzimanje: