Energetska učinkovitost

Certifikat ISO 50001: 2018

Energetska učinkovitost jedan je od najdjelotvornijih načina postizanja ciljeva održivog razvoja obzirom da doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova u okoliš i time pozitivno utječe na klimatske promjene. Primjena mjera energetske učinkovitosti važna je pri povećanju sigurnosti opskrbe energijom  i jedna je od dimenzija jedinstvene energetske politike Europske unije čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije.   

Na temelju Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/2014) i Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (Narodne novine broj 123/2015) sva velika poduzeća dužna su provesti Energetski pregled poduzeća ili se certificirati prema normi ISO 50001:2011 Upravljanje energijom.

U mjesecu studenom 2016. godine Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) donijela je odluku o provedbi svih potrebnih radnji kako bi se sustav upravljanja energijom certificirao prema normi ISO 50001:2011.

U prosincu 2017. godine proveden je glavni certifikacijski audit sustava upravljanja energijom kojim je potvrđeno da je HOPS stekao uvjete za dobivanje certifikata ISO 50001:2011. 

Politika sustava upravljanja