Vlasnički udjeli

Vlasnički udjeli u drugim društvima


 cropex                                                                                                                                                                                  

CROPEX je osnovan u svibnju 2014. godine od strane suvlasnika Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) i Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (HROTE) temeljem Zakona o tržištu električne energije. Članovi burze CROPEX su domaća i inozemna društva, kako iz EU tako i iz trećih zemalja. Svojim članovima omogućuje kupovinu odnosno prodaju električne energije na razvidan, anoniman i maksimalno siguran način s obzirom da CROPEX preuzima rizik trgovanja kao središnja ugovorna strana između prodavatelja i kupaca električne energije. CROPEX ima status NEMO burze (nominirani operator tržišta energije, engl. Nominated Electricity Market Operator) i time udovoljava EU regulativi.

Vlasnički udjel HOPS-a:    1/2

_______________________________________________________________________________________________________

HEP Telekomunikacije                                                                                                                                                                   

HEP-Telekomunikacije d.o.o. osnovane su 31. listopada 2013. godine sa svrhom pružanja telekomunikacijskih usluga za sve članice HEP Grupe. HOPS je manjinski suvlasnik tog društva (većinski je HEP d.d., a drugi manjinski HEPODS d.o.o.) s određenim posebnim pravima, koja prelaze uobičajenu razinu prava manjinskih suvlasnika društva, sa svrhom zaštite osnovnih interesa HOPS-a u smislu raspoloživosti telekomunikacijskog sustava za sve sadašnje potrebe, kao i za potrebe budućeg razvoja. Od 1. studenog 2013. godine HOPS je nastavio u neprekinutom kontinuitetu koristiti usluge telekomunikacijskog sustava putem društva HEP-Telekomunikacije d.o.o. (koje je postalo vlasnik imovine telekomunikacijskog sustava), a koje je usluge prije osnivanja navedenog društva istome pružalo društvo HEP d.d., u istom obujmu i pod istim uvjetima.

Vlasnički udjel HOPS-a:    13,73%

_______________________________________________________________________________________________________

        
tscnet

                                                                                                                                                                                        


TSC (engl. Transmission System Operator Security Cooperation) inicijativa za suradnju operatora prijenosnih sustava sjeverne i srednje Europe pokrenuta je u prosincu 2008. godine. Glavni ciljevi TSC-a su jačanje sigurnosti sustava povezane europske mreže i poticanje opsežnije suradnje operatora prijenosnih sustava u tom području korištenjem namjenskog IT sustava i alata, te intenzivnijom i učestalijom razmjenom i analizom relevantnih podataka sve do vremenske razine vrlo blizu stvarnog vremena u kojem se realizira vođenje elektroenergetskih sustava od pojedinih operatora prijenosnih sustava. Kako bi se unaprijedilo izvršavanje zajedničkih aktivnosti, članovi TSC-a osnovali su zajednički ured u Münchenu (Njemačka) koji od 1.1.2015. posluje kao zajedničko društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga, regulirano prema njemačkom zakonodavstvu (TSCNET Services GmbH). HOPS je jedan od 13 osnivača i suvlasnika TSCNET Services GmbH, te ujedno i korisnik njegovih usluga.

Vlasnički udjel HOPS-a:    1/14

_______________________________________________________________________________________________________

SeeCao


                                                                                                                                                                                        

SEE CAO (engl. Coordinated Auction Office in South East Europe), Ured za koordinirane dražbe u jugoistočnoj Europi osnovan je u siječnju 2014. godine sa sjedištem u Podgorici. Osim HOPS-a suvlasnici su operatori prijenosnih sustava iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Grčke, Turske, Kosova i Albanije. Prve dražbe prekograničnih prijenosnih kapaciteta započele su krajem 2014. na granicama Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Iako SEE CAO ne obuhvaća još čitavu jugoistočnu Europu njegov početak rada omogućio je i početak usklađivanje s ostalim regijama u Europi (za što su ključni HOPS i ADMIE, grčki operator prijenosnog sustava koji sudjeluju u takvim aktivnostima i u drugim regijama, te ih tako povezuju – primjerice HOPS povezuje CAO i SEE CAO) i time se optimizirala dodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta za dobrobit korisnika mreže i kupaca električne energije i u jugoistočnoj Europi.

Vlasnički udjel HOPS-a:    1/8

_______________________________________________________________________________________________________

Jao

    


                                                                                                                                                                                                  

JAO (engl. Joint Auction Office – JAO) je temeljna jedinstvena platforma za provođenje koordiniranih dražbi prekograničnih prijenosnih kapaciteta na razini Europske unije, čiji su suvlasnici dvadeset operatora prijenosnih sustava iz sedamnaest zemalja: 50Hertz (Njemačka), Admie (Grčka), Amprion (Njemačka), APG (Austrija), ČEPS (Češka), CREOS (Luksemburg), ELES (Slovenija), ELIA (Belgija), EnerginetDK (Danska), HOPS (Hrvatska), MAVIR (Mađarska), PSE (Poljska), RTE (Francuska), SEPS (Slovačka), Statnett (Norveška), Swissgrid (Švicarska), TenneT (Njemačka), TenneT (Nizozemska), Terna (Italija), TransnetBW (Njemačka). Najveći dio usluga koje JAO obavlja obuhvaća godišnje, mjesečne i dnevne dražbe na 27 europskih granica, a pruža i potporu za europsko spajanje tržišta (eng. Market Coupling). Nastao je spajanjem CAO GmbH sa sjedištem u Njemačkoj i CASC.EU S.A. sa sjedištem u Luksemburgu. Nakon spajanja, oba ureda radili su usporedno do kraja 2015. godine kako bi se osigurao neprekinut rad na mjesečnim i dnevnim dražbama na svim predmetnim granicama. Svi poslovi su u potpunosti preseljeni u Luksemburg u prvom kvartalu 2016. godine.

Vlasnički udjel HOPS-a:    1/25