Etički kodeks

Etički kodeks HOPS

  • Pritužba se može podnijeti Etičkom povjerenstvu na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na: Etičko povjerenstvo, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, 10000 Zagreb.