Skupština i Nadzorni odbor

Skupština

Frane Barbarić

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.

Predsjednik Uprave

 

Nadzorni odbor

Kažimir Vrankić

Predsjednik Nadzornog odbora

Alina Kosek

Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora

Ante Pavić

Član Nadzornog odbora

Marijan Kalea

Član Nadzornog odbora

Silvana Boban

Članica Nadzornog odbora