Poslovna suradnja

U obavljanju svojih funkcija HOPS d.d. surađuje sa svim tržišnim sudionicima u skladu s propisima iz područja prijenosa električne energije, te s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom (HERA).

HOPS d.d. surađuje s operatorima sustava i tržišnim sudionicima izvan Hrvatske, te s mnogim međunarodnim i hrvatskim  institucijama iz područja prijenosa električne energije, poput Europske komisije, Tajništva Energetske zajednice, ACER, uz udruge kojima je član poput ENTSO-E, RGI, Med TSO i dr.